Sportmedisch Onderzoek

Indien u wenst een afspraak te maken voor een sportmedisch onderzoek, gelieve onderstaande tekst aandachtig te lezen.  

  • Allereerst dient u volgende vragenlijst in te vullen en deze mee te nemen naar het consult: https://www.sportkeuring.be/sk 
  • Na een uitgebreide anamnese en klinisch onderzoek, bepaalt de arts dat een rust-ECG (“een hartfilmpje”) nodig is. Hiervoor baseren we ons op de richtlijnen voorgedragen door het VASO (Vlaamse Aanbeveling Sportmedisch Onderzoek). (Zie Tabel) 
  • Idealiter wordt het basis sportmedisch onderzoek om de 2 jaar uitgevoerd. Waarbij het rust-ECG 4-jaarlijks afgenomen wordt.
  • Boven de 34j, wordt afhankelijk van de risicofactoren bepaalt of er inspannings-ECG dient te gebeuren.  (SCORE>5%) 
   <14j  14-34j  >34j 
Anamnese  X  X  X 
Klinisch onderzoek  X  X  X 
Rust-ECG     X (om de 4j)  X 
Inspannings-ECG        Afhankelijk risicofactoren 
Frequentie cardioscreening  4j (6 en 10j)  2j, Rust-ECG om de 4j  2j,  

Afhankelijk risicofactoren 

Tabel gebaseerd op Sportmedisch onderzoek: VASO 

  

Met al deze informatie bekijkt de arts dat u een goedkeuring krijgt om te mogen sporten.