Tarieven

 

De gehanteerde erelonen zijn conform de RIZIV-overeenkomst.                   

Ik ben geconventioneerddit betekent dat ik de officiële tarieven van het akkoord artsen-ziekenfondsen volg.

Geaccrediteerd ben ik ook. Dit is een soort ‘kwaliteitslabel’ afgeleverd door de overheid, dat op regelmatige tijdstippen geëvalueerd wordt. Voorwaarden om hieraan te voldoen zijn onder andere:  

  • het bewaren en onderhouden van uw globaal medisch dossier
  • het regelmatig volgen van bijscholing en navormingscursussen
  • onderling overleg met andere huisartsen binnen de LOK (Lokale Kwaliteitskring)

Vanaf 1/3/’13 zal voor raadplegingen in de praktijk vanaf 18u ‘s avonds een wettelijk voorziene permanentietoeslag van 4 euro extra aangerekend worden bovenop het normale tarief. Dit bedrag wordt volledig door het ziekenfonds terugbetaald voor patiënten met een globaal medisch dossier in mijn praktijk (GMD, zie ook volgende rubriek). Deze ‘avond’raadpleging kost uzelf dus geen eurocent meer.

In de praktijk kan ook via Payconiq betaald worden.