Griepvaccinatie

SEIZOENSGRIEP EN JAARLIJKSE GRIEPVACCINATIECAMPAGNE:

Seizoensgriep is de jaarlijks opduikende wintergriep bij mensen. De ziekte komt voort uit de besmetting met de gewone, bekende influenzavirussen. De virussen veranderen elk jaar, en dus is er elk jaar ook een nieuw vaccin nodig. Het is de Wereldgezondheidsorganisatie die elk jaar weer de nieuwe samenstelling voor het vaccin aanbeveelt.

Belangrijke aanpassing vanaf 30/10 :

Enkel categrie A kan zich momenteel laten vaccineren.

In volgende fase komt categorie B eventueel in aanmerking (verdere info volgt eind november)

GRIEPVACCINATIECAMPAGNE 2020-2021 : vaccinatie vanaf 15 oktober

Door COVID-19 is het belangrijk om de risicogroepen zo breed mogelijk te kunnen vaccineren om een overbelasting van de gezondheidszorg te voorkomen. Daarom zal de griepvaccinatie voor 2020-2021 gefaseerd verlopen met prioriteit voor de risicogroepen

RISICOGROEPEN :

De Hoge Gezondheidsraad(externe link) definieerde volgende risicogroepen:

Categorie A 

Groep 1: personen met een risico op complicaties

  • alle zwangere vrouwen, ongeacht de fase van de zwangerschap
  • alle patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening, ook indien gestabiliseerd, van de longen (inclusief ernstige astma ), het hart (uitgezonderd hypertensie), de lever, de nieren, aan metabole aandoeningen (inclusief diabetes), BMI > 35, aan neuromusculaire aandoeningen of aan immuniteitsstoornissen (natuurlijk of geïnduceerd)
  • alle personen vanaf 65 jaar
  • personen die in een instelling verblijven
  • kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan

Groep 2: personen werkzaam in de gezondheidssector

Groep 3: personen die onder hetzelfde dak wonen als

  • de risicopersonen uit groep 1
  • kinderen jonger dan 6 maanden

Categorie B

  • personen tussen 50 en 65 jaar