Info raadpleging

 

De meest aangewezen plaats om uw huisarts te raadplegen is het kabinet.

Daar zijn uw medisch dossier en de nodige onderzoeksmiddelen ter beschikking.

Daar loopt het contact met uw huisarts het meest efficiënt en comfortabel.

Zo wordt U ook het snelste geholpen en op een moment dat U het meeste past.

U beslist zelf wanneer U komt : maak een afspraak.

 

Elk probleem moet volgens de regels van een goede geneeskunde behandeld worden. Maar ook het tijdsschema van uw afspraak moet zo veel mogelijk gerespecteerd worden.

Daarom gelden de volgende richtlijnen :

  • Kom tijdig op uw afspraak
  • Komt u met meer dan één persoon, maak dan ook meerdere afspraken.
  • Bespreek op een raadpleging maximaal een 2-tal problemen.
  • Kijk vooraf welke chronische medicatie u nodig hebt, zo kan uw dokter u voldoende voorschrijven.
  • Bereid uw consultatie voor, noteer desnoods een paar zaken op een briefje.
  • Bent u verhinderd, gelieve dan altijd en tijdig telefonisch te annuleren. Iemand anders kan uw afspraak misschien nog overnemen.
  • Door een spoedgeval of onvoorziene omstandigheden kan het zijn dat u, ondanks uw stiptheid, toch langer moet wachten. Graag uw begrip daarvoor.