Praktijkvisie

Een huisarts behandelt patiënten van alle leeftijden, van zuigeling tot oudere. Een huisarts is als het ware een echte ‘familie-arts’. Hierdoor kan de huisarts zijn patiënten op een brede manier bekijken: zowel medische, maar ook andere factoren worden in rekening gebracht (familiale situatie, werksituatie, persoonlijke beleving). Op deze manier trachten we u een persoonlijke zorg te bieden.

In deze praktijk wordt veel belang gehecht aan wetenschappelijke onderbouwing van behandelingen, diagnosestelling en opvolging. Regelmatig volgen van bijscholingen en congressen en zelf uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in een doctoraatsproject dat loopt  aan KULeuven en aan UGent, zorgt ervoor dat we af en toe eens niet bereikbaar zijn. Er wordt uiteraard steeds gezorgd voor een vervangarts.

In de moderne geneeskunde is interdisciplinaire zorg geen hol begrip meer. Samen met andere gezondheidswerkers (verpleging, kinesisten, diëtisten, specialisten,…) wordt er getracht door via een nauwe samenwerking en in overleg tot de best mogelijke zorg te komen. Als huisartsen hebben we hierin een coördinerende rol.