Voorschriften en attesten

Een attest dat niet strookt met de werkelijkheid, zal steeds geweigerd worden!

​Attesten en voorschriften worden enkel gemaakt tijdens de raadpleging.