Huisbezoeken

Huisbezoeken zijn bedoeld voor patiënten die zich echt niet kunnen verplaatsen.

Vraag je huisbezoek liefst aan voor 10u00.

Vermeld, zo mogelijk, ook de reden zoals bv koorts, controle na een ziekenhuisverblijf,… zodat wij de dringendheid van het probleem beter kunnen inschatten.

Kom op raadpleging als het enigszins kan. Het werken in de consultatieruimte zelf heeft voordeel zowel voor ons als huisarts als voor jou: je dossier is bij de hand en we hebben meer mogelijkheden om je goed te onderzoeken!