Voorschriften en attesten

Voorschriften

Voorschriften kunnen in principe enkel gemaakt worden op de raadpleging voor personen die onderzocht werden.
Enkel zo kunnen wij de veiligheid van uw gezondheid garanderen.
Voor chronische medicatie wordt een voldoende aantal voorschriften meegegeven voor een periode die medisch verantwoord is.
Hou hier dus rekening mee en vraag voldoende voorschriften als u op raadpleging komt.

Attesten

Ook attesten kunnen we in principe enkel opmaken als u op raadpleging komt.
Als arts kunnen we enkel attesten opmaken die stroken met de waarheid.
Maak het uw arts niet moeilijk door om valse attesten te vragen.