HAIO

Wat is een HAIO?

HAIO is de afkorting van Huisarts In Opleiding. Na het basiscurriculum van 7 jaar geneeskunde moet men nog twee jaar haio zijn vooraleer te kunnen afstuderen als huisarts en zich zelfstandig te vestigen.

Als vooruitstrevende praktijk willen wij graag meewerken aan het opleiden van jonge collegae. Wij geloven dat jonge mensen een nieuwe inspiratiebron zijn voor de werking van de praktijk en dat nieuwe kennis onontbeerlijk zijn in een vakgebied die zo vernieuwend is als huisartsgeneeskunde.

De HAIO werkt onder supervisie van dr Lembregts.