!!! Info CORONA !!!

HOE VEILIG OP REIS VERTREKKEN en VEILIG TERUGKEREN?

Zoek op welke regels er zijn voor je vertrekt! Elk land van bestemming heeft zijn eigen regels. Zie https://diplomatie.belgium.be/  en https://reopen.europe.eu

Corona Certificaat kan je aanvragen via www.mijngezondheid.be of via de app covidsafe.be

Belangrijk!: U kan zelf een testcode (CTPC) aanmaken op www.mijngezondheid.be en afspraak inplannen via https://testcovid.doclr.be/#!/flow

Een CTPC-code voor een gratis test is 10 dagen geldig.
Een CTPC-code voor een betaaldetest is 30 dagen geldig.

VACCINATIE:             www.laatjevaccineren.be

!!! info over info selectie risicopersonen van 18-64 jaar: wanneer, wie, hoe en waar? : scroll wat naar beneden !!!

Als huisartsen krijgen wij de laatste dagen en weken vragen over de komende vaccins tegen Covid-19. “Wat denk jij dokter, ga jij je laten vaccineren? Zou ik dat best doen?”

Want wat ons betreft is hier een duidelijk antwoord op nodig.
Wij zijn intussen allebei volledig gevaccineerd. Verder hopen wij zoveel mogelijk mensen te overtuigen hetzelfde te doen. Wij geloven in deze vaccinatie.

We hebben een manier nodig om dit virus te stoppen. Als we op termijn terug willen keren naar een leven waarin we onze vrienden en familie op een normale manier kunnen zien, de belangrijke momenten samen vieren, samen eten, onze kinderen een sociaal leven bieden, hoopvol ondernemen …
Dan moeten we de verspreiding van dit virus in onze maatschappij verhinderen.
Deze vaccins bieden een positieve manier om dit te doen.
De eerste positieve manier om dit te doen.

Vaccins worden onderworpen aan streng onderzoek voor ze worden goedgekeurd. De veiligheid van deze vaccins is uitgebreid onderzocht. Sneller dan we dat gewend zijn, maar daar was ook een dringende reden voor.

De meest voorkomende bijwerkingen op korte termijn na toediening van deze vaccins zijn pijn op de plaats van injectie, hoofdpijn, koorts en spierpijn. Dit zijn milde klachten die na één tot twee dagen verdwijnen en makkelijk te behandelen zijn met een koortswerend middel of een pijnstiller.

Het risico op deze milde klachten weegt niet op tegen het risico dat we lopen tijdens een infectie met Covid-19, het risico dat anderen lopen aan wie we het virus kunnen doorgeven als we besmet raken, en de gevolgen voor de maatschappij die we ondertussen al bijna een jaar ervaren.

Bijwerkingen op lange termijn zijn niet vastgesteld, en verwachten we ook niet. Een vaccin wordt snel afgebroken door je lichaam en is snel weer verdwenen. Wat achterblijft is het geheugen dat je immuunsysteem heeft opgebouwd met de hulp van het vaccin. Het geheugen waarmee je het coronavirus herkent en doeltreffend aanvalt.

Tijdens de eerste golf overheerste een gevoel van solidariteit. Met deze positieve houding lieten we aan elkaar weten dat het wel zou lukken, dat we dit samen aankunnen. Laten we dit optimisme terug vastgrijpen, en samen aan de oplossing werken.

Wij twijfelen niet en laten ons vaccineren.
Hopelijk doet U hetzelfde.
Maar als U hier nog vragen over heeft, beantwoorden wij die graag.
Of surf eens naar www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie of laatjevaccineren.be.

 

Extra info vaccinatieprocedure en risicogroepen:

Vaccinatie tegen COVID-19 van de risicopersonen van 18-64 jaar: wanneer, wie, hoe en waar?

Wanneer? Vanaf eind april-begin mei.
Zo goed als alle bewoners en medewerkers van de woonzorgcentra kregen hun tweede prik, net als de zorgverleners in de ziekenhuizen. Op dit ogenblik worden de zorgverleners van de eerste lijn (huisartsen, apothekers, verpleegkundigen, tandartsen, enz.) gevaccineerd, en ontvangen 65plussers (in eerste instantie de 85plussers) een uitnodiging.

Momenteel en in de komende weken worden alle 65plussers van oud naar jong uitgenodigd. Vanaf einde april-begin mei, zal ook de inenting van de patiënten met verhoogd risico door COVID-19 starten. Ook binnen deze groep wordt er van oud naar jong gewerkt: eerst komt de groep 60-64 jaar aan de beurt, en dan dalen we af in leeftijd tot alle risicopatiënten zijn ingeënt. Nadien start de vaccinatie van de algemene bevolking van 18 tot 64 jaar.

Risicopersonen. Over wie gaat het?
Het gaat om mensen tussen 18 en 64 jaar, met een bepaalde aandoening (zie hieronder) waarvan wetenschappelijk blijkt dat ze een groter risico op een ernstig verloop van de ziekte, op hospitalisatie of zelfs op overlijden hebben door COVID-19.

Patiënten van 45 tot 64 jaar met:

 • chronische ernstige luchtwegaandoeningen
 • chronische hart- en vaatziekten
 • obesitas (zwaarlijvigheid) met BMI ≥ 30
 • diabetes type I of II
 • chronische aandoeningen van het zenuwstelsel
 • dementie
 • kanker (tumoren) niet langer dan 5 jaar geleden vastgesteld
 • verhoogde bloeddruk van minstens 140 mmHg systolisch of minstens 90 mmHg diastolisch

Patiënten van 18 tot 64 jaar met:

 • hematologische kankers (bv. leukemie)*
 • transplantatiepatiënten (ook zij die op de wachtlijst staan)*
 • sommige zeldzame aandoeningen * (zie lijst Orphanet: https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search_List.php?lng=EN )
 • chronische nierziekten sinds minstens 3 maanden*
 • chronische leverziekten sinds minstens 6 maanden
 • syndroom van Down
 • verstoord immuunsysteem d.w.z. lijden aan een immunodeficiëntie of gebruik van immunosuppressiva
 • actieve HIV/AIDSVoor de aandoeningen met een * wordt de vaccinatie georganiseerd in samenwerking met de behandelende specialist, die hierover afstemt met de huisarts.

Hoe worden de lijsten van de risicopatiënten opgemaakt?
Voor het opstellen van de lijsten met risicopatiënten worden gegevens uit meerdere bronnen samengevoegd. Daarbij wordt de privacy gerespecteerd.

(1) Het Kankerregister maakt een lijst met patiënten die de laatste vijf jaar een diagnose van kanker kregen.

(2) De verzekeringsinstellingen (ziekenfondsen) stellen een lijst samen op basis van een aantal indicatoren (bv. medicatiegebruik) bij hun leden.

(3) De huisartsen maken een selectie vanuit de medische dossiers van hun patiënten. Zij zullen deze lijst vanaf 2 april geleidelijk aan beginnen aanvullen, en kunnen op elk moment patiënten aan de lijst toevoegen (zie verder).

(4) Daarnaast zullen een aantal specialisten mensen met bepaalde zeldzame aandoeningen oplijsten.

Op die manier is de kans klein dat er iemand vergeten wordt. Al deze lijsten worden samengevoegd tot één unieke lijst in een beveiligd centraal register: de ‘Vaccination Codes Database’. Iemand die op meerdere lijsten voorkomt, wordt uiteraard slechts één keer opgenomen. De enige informatie die de database bevat, is ‘deze persoon heeft een verhoogd risico’. Ze bevat dus geen enkele informatie over de aandoening. Naar schatting zullen 1,2 à 1,5 miljoen mensen uiteindelijk in deze databank worden opgenomen.

Hoe kan je nagaan of je op de lijst van risicopersonen staat?
Vanaf 8 april 2021 kan je zelf nakijken of je op de lijst van risicopatiënten staat, via www.myhealthviewer.be

Vanaf 8 april 2021 kan je ook via de website van je verzekeringsinstelling (ziekenfonds), algemene informatie verkrijgen.

We vragen je dus om met de eenvoudige vraag: ‘Sta ik op de lijst?’ niet naar je huisarts te bellen. Als je een vaste huisarts hebt, die dus je Globaal Medisch Dossier (GMD) bijhoudt, dan hoef je niets te doen. Je kan dan gewoon je uitnodiging afwachten. Ontvang je geen uitnodiging? Je kan dat beschouwen als een goed teken. Het wil zeggen dat je niet tot de risicogroepen behoort, en dat het risico op zware complicaties bij een besmetting met COVID-19 voor jou laag is.

Wat als je niet op de lijst staat en toch een verhoogd risico loopt?
Er is een kleine kans dat je een risicopatiënt bent, en dat je ook eind april niet op de lijst van jevoorkomt. Zo houden de verzekeringsinstellingen geen rekening met alle nieuwe informatie na 1/7/2020. Enkele andere voorbeelden zijn: je bent zwaarlijvig (obees), maar hebt hiervoor nog nooit een huisarts geraadpleegd. Of je hebt een hoge bloeddruk, maar neemt hiervoor geen medicatie die wordt terugbetaald.

In dat geval maak je best een afspraak met je vaste huisarts. Deze kan je altijd toevoegen aan de lijst met risicopatiënten, ook na april. Mensen zonder vaste huisarts maken best een afspraak met een huisarts naar keuze, zodat deze een medisch dossier kan opmaken en je kan toevoegen aan de lijst.
Zo word je sneller uitgenodigd dan je leeftijdsgenoten zonder risico aandoening.

Waar vindt de vaccinatie van risicopatiënten plaats?
Het grootste deel van de vaccinaties zal plaatsvinden in een vaccinatiecentrum.

Uitzonderingen hierop zijn de:
• bedlegerige mensen en/of mensen onder strikte medische indicaties (bv. ernstige psychiatrische stoornissen, ernstige fysieke invaliditeit) en die niet in staat zijn hun verblijfplaats onder normale omstandigheden te verlaten. Zij komen in aanmerking voor thuisvaccinatie door de mobiele equipe van het vaccinatiecentrum of hun huisarts.

• alle patiënten met een aandoening waar een * bij staat. Hun behandelende specialist neemt het initiatief voor de vaccinatie: bv. chronische hemodialysepatiënten worden gevaccineerd in hun dialysecentrum, onder de coördinatie van een nefroloog.

Indien je denkt in aanmerking te komen voor een thuisvaccinatie, contacteer je best je huisarts. Deze zal nagaan of je inderdaad een thuisvaccinatie kan krijgen. Indien dat zo is, zal je huisarts deze thuisvaccinatie uitvoeren. Lukt dit niet, dan kan de mobiele equipe van het vaccinatiecentrum je thuis komen vaccineren.

Kan je je vaccin kiezen?
Je kan niet kiezen met welk type vaccin je zal worden ingeënt, alle vaccins zijn werkzaam en veilig. Het heeft dan ook geen zin om de huisarts een attest te vragen voor het verkrijgen van een bepaald type vaccin.

 

Voorzien wordt dat het wettelijk kader voor de hierboven beschreven werkwijze op 2/4 gefinaliseerd

 

Praktische info omtrent testing, reizen en quarantaine-maatregelen.

Hier vindt u alle antwoorden op de vragen:Moet ik mij laten testen? en Ik had contact met een covid positief persoon. Wat nu? en Ik kom uit het buitenland. Wat nu?

INFO COVID : open steekkaart

 

Voor andere vragen omtrent het Coronavirus kan u nog steeds terecht op de website van de FOD Volksgezondheid (https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs) of bel naar 0800/14689.