dokter van wacht-huisartsenwachtpost

De week-end wachten gebeuren vanuit de huisartsenwachtpost.

deze is gelegen aan het ziekenhuis van wetteren      wegvoeringsstraat, 73    9230 wetteren.

de week-end wachtdienst  start vanaf vrijdagavond 19.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur. ook op feestdagen zal de wachtdienst georganiseerd worden vanuit de wachtpost vanaf de avond voor de feestdag om 19.00 uur tot  ‘s morgens na de feestdag  om 08.00 uur.

gedurende de gewone weekdagen kan U -voor dringende gevallen- nog steeds terecht bij uw huisarts of bij de dokter van wacht. consultaties zullen dan op de praktijk van de dokter van wacht gebeuren of – indien echt nodig- zal de dokter van wacht bij U thuis komen.

praktisch voor  de wachten in het week-end en op feestdagen: indien U dringend een huisarts nodig heeft (dus niet voor een voorschrift, voor attesten, voor een second opinion of in het algemeen voor zaken die kunnen wachten tot uw huisarts bereikbaar is) belt U  het nummer 1733. Ook voor de wachten tijdens de gewoneweekdagen belt U het nummer 1733.

tijdens week-end en feestdagen zal een onthaalbediende U een uur geven waarop U naar de wachtpost kan komen, of zal -indien echt nodig- een arts van wacht bij U thuis gestuurd worden.

neem steeds uw identiteitskaart mee naar de wachtpost.