Welkom bij dokter paul verreyt

 

 

 

 

Dokter Verreyt behandelt patiënten van alle leeftijden, van zuigeling tot oudere. Een huisarts is als het ware een echte ‘familie-arts’. Hierdoor kan de huisarts zijn patiënten op een brede manier bekijken: zowel medische, maar ook andere factoren worden in rekening gebracht (familiale situatie, werksituatie, persoonlijke beleving). Op deze manier trachten we u een persoonlijke en wetenschappelijke onderbouwde zorg te bieden.

In de moderne geneeskunde is multidisciplinaire zorg geen hol begrip meer. Samen met andere gezondheidswerkers (verpleging, kinesisten, diëtisten, specialisten,…) wordt er getracht door via een nauwe samenwerking tot de best mogelijke zorg te komen. Als huisartsen hebben we hierin een coördinerende rol.

Alle informatie voor wat betreft consultaties en huisbezoeken vind U op het submenu raadpleging dokter verreyt

indien je in het week-end of bij mijn afwezigheid dringend een arts nodig hebt, vind je alle informatie in het submenu dokter van wacht-huisartsenwachtpost

vakantie en afwezigheden kan je vinden op het submenu vakanties en afwezigheden