WACHTDIENST

In het weekend en op feestdagen kan u voor dringende zaken terecht in de wachtpost :

Alsembergsesteenweg 89
1501 Buizingen
02 361 10 10

www.wachtpostzennevallei.be

In de week, is er steeds iemand van de collega’s van de Artsenhoek beschikbaar : www.artsenhoek.be