Globaal Medisch Dossier

Wat is GMD ?

Het globaal medisch dossier is het medisch dossier dat uw huisarts over u bijhoudt.
Het bevat :
– sociale en administratieve gegevens
– gegevens over uw gezondheidsgeschiedenis
– gegevens over behandeling en medicatie
– verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers

U krijgt hiervoor een hogere tegemoetkoming van uw ziekenfonds. Uw eigen bijdragen (=remgeld) worden met 30 % verminderd.

BELANGRIJK: Als u een GMD heeft bij één van de artsen van de Artsenhoek geniet u bij elk van de artsen van de hogere tegemoetkoming. Elk van de artsen van de Artsenhoek heeft ook toegang tot het dossier.

 

 

Dr. Baeyens Karolien
Henri Quetstroeyelaan 2, 1500 Halle
dokter.baeyens@gmail.com
0494/48.11.50