Visie

Wij willen onze patiënten een kwalitatieve, wetenschappelijk gefundeerde geneeskundige verzorging aanbieden. Wij verbinden ons ertoe hiervoor regelmatig bij te scholen, onderling overleg te plegen en de huidige inzichten in de medische wetenschap consequent toe te passen. Wij geloven heel sterk dat samenwerken in een huisartsenpraktijk met meerdere huisartsen en ondersteund door een verpleegkundige en administratief medewerker de beste waarborgen biedt voor een kwalitatieve geneeskunde.

Als huisarts vinden wij het belangrijk om een integrale, persoonlijke aanpak van gezondheidsproblemen na te streven. Dit betekent dat wij naast de medische en technische aspecten van de patiëntenzorg ook aandacht hebben voor de persoonlijke ziektebeleving van onze patiënten en voor hun sociale omkadering.

Wij geloven dat onze huisartsenpraktijk een laagdrempelige en toegankelijke plaats moet zijn waar alle gezondheidsproblemen bespreekbaar zijn. De huisartsenpraktijk is de eerste lijn binnen onze gezondheidszorg. Wij willen onze patiënten zo goed mogelijk begeleiden indien zij meer gespecialiseerde zorg nodig hebben en verbinden ons ertoe om, op hun vraag, het Globaal Medisch Dossier ter beschikking te stellen voor andere zorgverleners.

Men kan pas groeien binnen een beroep als men een goede opleiding heeft genoten. Omdat wij van anderen hebben mogen leren vinden we het ook maar normaal dat studenten nu ook van ons kunnen bijleren. Onze praktijk is dan ook een plek waar jonge collega’s opleiding krijgen.