Praktijkinfo

CONTACTGEGEVENS “De Lisse”

  • ADRES LISSEWEGE: Willem van Saeftingestraat 8b, 8380 Lissewege
  • TEL: 050/55 12 77
  • FAX: 050/67 80 78
  • EMAIL: huisartsenpraktijkdelisse&skynet.be
  • WEBSITE: www.huisartsenpraktijkdelisse.be

 

HUISBEZOEK

Indien u niet in staat bent om zelf naar de praktijk te komen kan een huisbezoek worden aangevraagd. Gelieve hiervoor steeds in de voormiddag te bellen zodat wij dit zo goed mogelijk kunnen plannen. Het is zeer moeilijk een huisbezoek op afspraak te regelen tenzij deze op voorhand werd gepland. Huisbezoeken die NA 12u worden aangevraagd worden uiteraard nog uitgevoerd maar kunnen tot laat in de avond uitlopen en mogelijks niet door de door u gekozen arts.

SPOEDGEVALLEN

Er is steeds een arts beschikbaar voor spoedgevallen. Indien u dringend een arts nodig heeft gelieve te bellen naar het nummer 050/55 12 77. Geef duidelijk uw naam en adres en schets kort de aard van het spoedgeval. Eén van de artsen zal zich spoedig over u ontfermen.

ADVIES

De Orde der Geneesheren verbiedt het ons telefonische adviezen te verstrekken. Vragen voor voorschriften worden evenmin verstrekt. Gelieve hiervoor langs te komen. Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn en dit kan enkel indien de telefoon rinkelt wanneer nodig.

TARIEVEN

Alle artsen in onze praktijk zijn geconventioneerd. Dit wil zeggen dat zij zich houden aan de tarieven afgesproken tussen artsen en ziekenfondsen. U kunt deze tarieven steeds opvragen bij ons of uw mutualiteit.

GLOBAAL MEDISCH DOSSIER

Het Globaal Medisch Dossier is een vergoeding die u betaalt aan uw huisarts, éénmaal per jaar en die volledig terugbetaald wordt door uw ziekenfonds. Deze vergoeding dekt de kosten die uw huisarts maakt (tijdsbesteding, elektronisch medisch dossier, archief,  …) voor het adequaat beheren van uw dossier.

Het GMD verzekert voor elke patiënt een goed beheer en een goede opvolging van zijn medisch dossier. Dit is uiteindelijk kostenbesparend voor uzelf en voor de overheid. Bovendien is er een vermindering voorzien indien u een arts raadpleegt in de praktijk waar u uw GMD heeft.

Sinds 2007 verrekenen wij uw GMD via derdebetaler regeling rechtstreeks met uw ziekenfonds. Gelieve bijgevolg jaarlijks uw SIS kaart te laten inlezen aan het secretariaat of een recent klevertje van de mutualiteit mee te brengen.