Beide artsen zijn volledig geconventioneerd en houden zich aan de tarieven voorgesteld door het RIZIV.

Raadpleging     27,00€
Raadpleging na 18u00     31,00€
Raadpleging na 21u00     53,00€
Raadpleging op zaterdag, zondag of feestdag     40,00€
Huisbezoek     39,50€
Huisbezoek na avondconsultatie     52,50€
Huisbezoek aangevraagd na 21u00     91,00€
Huisbezoek, dringend vóór de ochtendconsultatie     91,00€
Huisbezoek in het weekend of op feestdag     58,50€