Uw huisarts is all-round : hij behandelt niet alleen een grote verscheidenheid aan gezondheidsproblemen, maar hij richt zich ook tot alle leeftijden. Hij bekijkt en onderzoekt de volledige mens achter de patiënt en houdt rekening met zijn medisch, sociaal en psychisch functioneren.  Dit geeft de huisartsgeneeskunde een grote meerwaarde.

Ondanks de vlucht naar een hoogtechnologische geneeskunde, blijft de rol van de huisarts meer dan ooit nodig. Een goed contact, een goed gesprek, een basisonderzoek,…  Hij volgt het medisch traject van de patiënt bij eventuele doorverwijzing naar een specialist. Uw huisarts speelt een centrale rol in de gezondheidszorg.

Uw huisarts houdt zich niet alleen bezig met diagnose en behandeling van medische aandoeningen, maar ook met preventie.

Alles wat u uw huisarts vertelt is vertrouwelijk. Hij of zij mag daarover geen mededelingen doen aan anderen zonder uw toestemming.

U kunt bij uw huisarts terecht voor een groot aantal andere zaken, zoals :

 • Algemene huisartsgeneeskunde (griep, verkoudheden, letsels, depressies,…)
 • Begeleiding van chronische aandoeningen zoals bloeddruk, suikerziekte, allergie, obstipatie , longziekten,…
 • Gynaecologie : pilcontrole en advies, uitstrijkje, zwangerschapscontrole
 • Goede zorgen  voor jong en oud : van pasgeboren zuigeling tot stervende bejaarde
 • Uw noodzakelijke medicatie
 • Bijhouden en bespreken van medische dossiers
 • Administratie en allerlei attesten
 • Arbeidsongevallen
 • Algemene preventie (bloeddruk, diabetes, osteoporose, vaccinaties,…)
 • Preventie kankeronderzoeken (borst, baarmoederhals, prostaat, darm, ….)
 • Gezondheidsvoorlichting
 • Voedings- en dieetadvies
 • Rookstopbegeleiding
 • Reisadvies
 • Bloedafnames (kleefbriefje meebrengen!)
 • Pre-operatief onderzoek vb. EKG (elektrocardiogram)
 • Spirometrie (longfunctieonderzoek)
 • Radiografie van de ledematen
 • Gipsen en taping
 • Snijwonden en kleine ongevallen
 • Kleine heelkunde vb. wegname geboortevlekken of vetbolletjes, verwijderen ingegroeide teennagels
 • Wratten en huidletsels d.m.v. cryotherapie (“vervriezen”) of laser
 • Tijdige verwijzing naar geneesheer-specialist
 • Thuiszorg en inrichting thuisbegeleiding
 • Inrichten palliatieve thuiszorg