Wat is een HAIO?

HAiO staat voor : HuisArts in Opleiding

Onze praktijk is een door de Vlaamse Universiteiten erkende opleidingspraktijk, waar geneeskundestudenten stage kunnen lopen, en HAiO’s hun opleiding kunnen volgen.

Een HAiO is een afgestudeerde arts die na 7 jaar opleiding een aanvullende universitaire beroepsopleiding volgt in een huisartsenpraktijk. Deze opleiding duurt in totaal  2 jaar en is verplicht om als huisarts erkend te worden.

De HAiO is een volwaardig lid van het huisartsenteam en doet zelfstandig consultaties en huisbezoeken. Indien nodig kan de HAiO één van de vaste artsen om advies vragen. Er is dagelijks overleg tussen de HAiO en de vaste artsen.