Week

Om uitzonderlijke redenen┬ákan het gebeuren dat de dokter ‘s avonds niet bereikbaar is. Ook dan wordt de permanentie verzekerd door een dokter met weekwachtdienst, waarvan U de naam en telefoonnummer zult vernemen via het antwoordapparaat.

Ook via het standaardnummer 051/245050 kunt U ‘s avonds de dokter met weekwacht bereiken.