Collaboratief Zorgplatform (CoZo)

Collaboratief Zorgplatform (CoZo)

Het Collaboratief Zorgplatform (CoZo) is een digitaal samenwerkingsplatform dat patiënten, zorgverleners en zorginstellingen toelaat om snel en veilig medische gegevens en informatie uit te wisselen en te delen. Door te zorgen voor een betere informatiedoorstroming verbetert CoZo het zorgproces.

Momenteel zijn meer dan 35 ziekenhuizen en 30 psychiatrische instellingen aangesloten bij CoZo, net als  verschillende revalidatiecentra, privélaboratoria en privéradiologiepraktijken.
Daarnaast integreert CoZo met andere eHealth-platformen.

Het platform is gegroeid vanuit een open visie op de zorg van de toekomst, met respect voor de eigenheid van elke partner en de privacy van de patiënt. Gegevens kunnen enkel worden opgevraagd door zorgverleners die op dat moment betrokken zijn bij de behandeling van de patiënt en enkel indien de patiënt daarvoor zijn geïnformeerde toestemming heeft gegeven.

Geïnformeerde toestemming

De geïnformeerde toestemming is de toestemming die de patiënt zijn zorgverleners geeft om zijn medische gegevens onderling en beveiligd uit te wisselen, met het oog op een optimale kwaliteit en continuïteit van de zorg. De geïnformeerde toestemming kan geregistreerd worden op het eHealth-platform door de patiënt zelf, de huisarts, een behandelende zorgverlener, het ziekenfonds, de apotheek van de patiënt of de opnamedienst van het ziekenhuis. Registratie gebeurt doorgaans aan de hand van de elektronische identiteitskaart van de patiënt en altijd met toestemming van de patiënt.
Lees meer over de geïnformeerde toestemming.

Behandelrelatie

Enkel zorgverleners die de patiënt behandelen hebben – na de geïnformeerde toestemming van de patiënt – toegang tot zijn medische gegevens. Een behandelrelatie loopt gewoonlijk tot 15 maand nadat uw identiteitskaart bij de betrokken zorgverleners werd ingelezen voor een consultatie.

Welke informatie wordt gedeeld via CoZo ?

Alle medische gegevens die nuttig zijn voor de behandeling van de patiënt kunnen gedeeld worden via CoZo:
•    medische verslagen
•    resultaten van onderzoeken
•    medische beelden
•    vaccinatie- en medicatieschema’s
•    voorgeschreven medicatie
•    (ontslag)brieven
•    beknopt medisch dossier (sumehr)
•    …

Ook de medische gegevens beschikbaar op de platformen waarmee CoZo integreert, kunnen worden opgevraagd.

Wie krijgt toegang tot CoZo?

Iedereen met een Belgische elektronische identiteitskaart (eID) heeft automatisch toegang tot het platform. Wanneer u inlogt, zullen uw rol (patiënt, behandelende arts, …) en andere gegevens gecontroleerd worden.
Om in te loggen, plaatst u uw eID in de kaartlezer en klikt u vervolgens op ‘Aanmelden’.

bron: https://www.cozo.be/meerovercozo