Gelieve een huisbezoek in de mate van het mogelijke voor 10:30 u aan te vragen, dit laat ons toe de bezoeken vlot  te organiseren.

Wij trachten de huisbezoeken zoveel mogelijk te beperken en voor te behouden voor oudere en ernstig zieke patiënten die zich absoluut niet kunnen verplaatsen. In onze eigen praktijk beschikken wij over veel meer mogelijkheden om u te onderzoeken en te behandelen.