NOODNUMMERS (www.noodnummer.be)
Dringende medische hulp (ambulance) / Brandweer 100 (Belgiƫ) of 112 (Europees) www.sos112.be
Politie 101 www.politiekempenland.be
HULPLIJNEN
Awel (kinder- en jongerentelefoon) 102 www.awel.be
ChildFocus (vermiste kinderen) 116 000 www.childfocus.be
Druglijn 078 15 10 20 www.druglijn.be
Hulplijn bij Geweld, misbruik, mishandeling 1712 www.1712.be
Kankerfoon 0800 15 802 www.kanker.be
Kankerlijn 0800 35 445 www.komoptegenkanker.be/kankerlijn
Tele-onthaal 106 www.tele-onthaal.be
Veilig Vrijen (Sensoa) 03 238 68 68 www.sensoa.be
Zelfmoordlijn 1813 www.zelfmoord1813.be
CENTRA VOOR ADVIES EN/OF HULPVERLENING
Anonieme Alcoholisten 078 05 27 27 www.aavlaanderen.be/
Antigifcentrum 070 245 245 www.antigifcentrum.be
Brandwondencentrum (ZNA Antwerpen) 03 217 75 95 www.brandwonden.be
Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW) 0800 13 500 www.caw.be
Centrum voor Alcohol en andere Drugsproblemen (CAD) 011 27 42 98 www.cadlimburg.be
Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) Per school afhankelijk www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/centra-voor-leerlingenbegeleiding
Jongerenadviescentrum (JAC) 011 85 00 05 www.caw.be/jac/
Kind en Gezin 078 150 100 www.kindengezin.be
VDAB (bij langdurige ziekte) 0800 30 700 www.vdab.be/gezondheidsprobleem
Vertrouwenscentrum kindermishandeling (VK Limburg) 0800 970 79
(011 27 46 72)
www.vertrouwenscentrum-kindermishandeling.be
Zorgcentrum na Seksueel Geweld 089 80 81 00 www.seksueelgeweld.be
ALGEMEEN
Gemeente Leopoldsburg 011 34 92 10 www.leopoldsburg.be
Rode Kruis (niet-dringend ziekenvervoer) 105 www.rodekruis.be
Wachtdienst apotheek 0900 10 500 www.apotheek.be
Wachtdienst tandartsen 0903 39 969 www.tandarts.be
Wachtpost huisartsen 011 715 650 www.mijnwachtpost.be