Nuttige Telefoonnummers

Dokter van wacht Ham – Olmen (van maandag tot donderdag) 013 / 67.58.58
Mijn-Wachtpost (Ham, van vrijdag tot zondag) 011 / 71.56.50
Wachtpost Zuiderkempen (Olmen, van vrijdag tot zondag) 014 / 22.22.00
Anonieme Alcoholisten 03 / 239.14.15
Antigifcentrum 070 / 245.245
Brandwondencentrum 02 / 268.62.00
ChildFocus 11.6000
Druglijn 078 / 15.10.20
Europees noodnummer 112
Kankerlijn 0800 / 35.445
Kankerfoon 0800 / 15.800
Politie 101
Rode Kruis 105
Zelfmoordpreventie 0800 / 32.123