Welkom op onze webstek.

Team

Ons huidig team bestaat uit drie huisartsen:

Dr. Marc Van Malder
Dr. Coralie Ferdinand
Dr. Isabel Spencer Lopes

En een praktijkverpleegkundige (start 01/2024)

Katrien Vranckx

Indien gewenst kan u uiteraard terecht bij uw vaste huisarts. Wel worden de electronische medische dossiers in de praktijk gedeeld. Op die manier kunnen de collega-artsen u verder helpen bij ziekte of verlof van uw vaste huisarts. Op regelmatige basis hebben wij ook onderlig overleg over onze patiënten met het oog op optimale zorgverlening.

 

U kan bij ons terecht voor:

 • gewone consultatie
 • hulp en begeleiding bij psychosociale problemen
 • beheer van uw Globaal Medisch Dossier (GMD)
 • bevriezen van wratjes
 • bloednames
 • electrocardiogram (ECG)
 • gewrichtsinfiltraties
 • enkeltaping
 • hechten van traumatische wonden
 • verwijderen van hechtingen
 • wondzorg
 • kleine heelkunde  (wegname oppervlakkige letsels, lipomen, cebumcyste, …)
 • pre-operatieve onderzoeken
 • reisadvies
 • advies anticoneptie
 • uitstrijkje
 • verwijderen spiraal
 • plaatsen implanon (hormoonstaafje)
 • pre-conceptioneel advies
 • zwangerschapsopvolging
 • 7-de dags onderzoek pasgeborene
 • vaccinaties

Voor volgende zaken kan u ook terecht bij de praktijkverpleegkundige:

 • (nuchtere) bloednames,
 • pre-operatieve onderzoeken,
 • ECG’s
 • bevriezen van wratjes
 • oren uitspuiten
 • lifestyle-advies

Visie

Als huisarts behandelen we, als een echte ‘familie-arts’, patiënten van alle leeftijden, van zuigeling tot oudere.  Naast onze aandacht voor het medische aspect, hebben we ook aandacht voor onze patiënt op ruimer vlak (familiale situatie, werksituatie, persoonlijke beleving). Op deze manier trachten we u een persoonlijke en wetenschappelijke onderbouwde zorg te bieden.

Meer en meer evolueert de geneeskunde naar multidisciplinaire zorg.  Ook wij zetten hier op in.  Samen met andere gezondheidswerkers (verpleging, kinesisten, diëtisten, specialisten,…) wordt er getracht door via een nauwe samenwerking tot de best mogelijke zorg te komen. Als huisartsen hebben we hierin een coördinerende rol. Op termijn zal onze praktijk dan ook worden uitgebreid om hier nog beter op in te spelen.

Geneeskunde blijft evolueren, regelmatig volgen wij dan ook opleidingen om bij te blijven met deze ontwikkelingen. Daarnaast is onze praktijk ook een opleidingspraktijk. Het kan dus zijn dat een stagiair deelneemt aan de consultatie. Dit is zowel leerrijk voor de student als voor ons.

Raadpleging

Kom op raadpleging als het enigszins kan. Huisbezoeken zijn voorbehouden voor onze minder mobiele of zwaar zieke patiënten. Het werken in de consultatieruimte zelf heeft zowel voor de huisarts als voor u het meeste voordeel: het dossier kan worden geraadpleegd en het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden: op een onderzoekstafel, bij ideale belichting en met alle noodzakelijke apparatuur bij de hand.
In principe geldt dat er per consultatie één probleem kan worden uitgediept.

Afspraken

Afspraken kunnen zowel online als via ons telesecretariaat worden gemaakt. Vermeld bij het maken van een afspraak de reden van uw contact. Als een medewerker hiernaar vraagt, dan gebeurt dit in naam van de artsen om een zo goed mogelijke een inschatting te kunnen maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. Zij zijn (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.
Vindt u geen afspraken meer in onze online agenda, aarzel dan niet om telefonisch contact op te nemen, we zoeken dan samen naar een oplossing (016 533 127).

Huisregels

Voor de raadplegingen op afspraak, graag enkele verduidelijkingen:

 1. Komt u met meer dan één persoon, vraag dan ook meerdere afspraken.
 2. Voorziet u een langer gesprek voor een ernstige problematiek, een speciale ingreep of een gynaecologisch onderzoek, vermeld dit dan bij aanvraag, zodat we met de tijdsduur rekening kunnen houden.
 3. Spoedgevallen kunnen tussendoor opgevangen worden, bij voorkeur na telefonische melding.

 

Nog een tip met betrekking tot patiëntenbezoek aan huis

Negen op tien keer is het mogelijk én verantwoord dat de patiënt toch naar de arts toe gaat.  Huisbezoeken zijn dan ook voorbehouden voor minder mobiele patiënten die niet op onze praktijk geraken. De praktijk blijft de plek bij uitstek voor optimale zorg.

 • Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden
 • Gelieve huisbezoeken voor 11u ’s morgens aan te vragen
 • Niet elke arts doet dagelijks huisbezoeken, bij acute problemen zal de arts van dienst langskomen