Raadplegingen en huisbezoeken

Raadplegingen:

  • Sinds 1 november 2016 werken we uitsluitend op afspraak.
  • Gelieve steeds uw e-ID en klever van de mutualiteit (Ziekenfonds) bij te hebben.
  • Gelieve 5 minuten voor het tijdstip van uw afspraak aanwezig te zijn om u aan te melden aan het secretariaat.
  • Graag tijdig verwittigen indien een afspraak niet kan doorgaan, zo kunnen we iemand anders helpen.
  • Spoedgevallen kunnen tussendoor opgevangen worden, bij voorkeur na telefonische melding.
  • Bij het telefonisch maken van een afspraak dient u te vermelden met hoeveel personen u wenst te komen en of het een chirurgische ingreep, rookstopbegeleiding, e.d. betreft.
  • Indien u zelf online een afspraak maakt (www.afspraken.be), vragen we u voldoende tijd te reserveren om de wachttijden te beperken. Reserveer 15 minuten per persoon, 30 minuten voor chirurgische ingrepen, rookstopbegeleiding, …

Huisbezoeken:

Behalve bij dringende gevallen, worden huisbezoeken liefst voor 10u ‘s morgens aangevraagd. Vermeld bij uw aanvraag zo mogelijk de aard van de klachten. Huisbezoeken worden gereserveerd voor ernstig zieke en minder mobiele patiënten. Kom zelf als het enigszins kan op raadpleging, hier zijn meer mogelijkheden om u goed te helpen.