Welkom

!Graag Uw aandacht voor de Corona (Covid-19) maatregelen binnen de huisartsgeneeskunde!

Beste Patiënten,

Vanaf 1 oktober 2020 zal Dr Eline Struyf ons team komen versterken. Zij is huisarts in opleiding en zal gedurende 18 maanden haar opleiding bij ons verder zetten.

De richtlijnen met betrekking tot de Covid-19 pandemie worden nog steeds regelmatig aangepast. Dit zorgt vaak voor verwarrende boodschappen en variërende adviezen. Wij trachten steeds de huidig geldende richtlijnen, voorgeschreven door sciensano te volgen. Onze oprechte dank voor jullie begrip, geduld en medewerking tijdens deze periode.

Ondertussen is het terug mogelijk om on-line een afspraak te boeken. OPGELET! Bij koorts en/of luchtwegklachten dient U in de namiddag een afspraak te nemen. De voormiddag is strikt voorbehouden voor niet-infectieuze aandoeningen!

We hopen op deze manier een stap te zetten in de richting van een normalere zorgverlening. Alvast onze dank voor Uw begrip dat, door de beperkingen die er nog zijn, kan het iets langer kan duren voor U een afspraak krijgt. Medische urgenties zullen nog altijd de dag zelf behandeld worden (03/216 32 17).

Graag nog jullie aandacht voor volgende maatregelen. De verplichting tot het dragen van een mondmasker in de wachtzaal en in het kabinet (uitgezonderd kinderen onder de 12 jaar). Kom niet té vroeg, maximaal 5 minuutjes voor de aanvang van je consultatie. Wij vragen ook om alleen op consultatie te komen tenzij een begeleider nodig is (tolk, begeleider minderjarige patiënt, rolstoelgebonden patiënt,…). Respecteer de andere patiënten en hou afstand. Ontsmet je handen met alcogel bij het binnenkomen en buitengaan.

Nogmaals onze oprechte dank voor jullie begrip en medewerking,

Huisartsenpraktijk Harmonie.

Dr. Binnemans, Dr. Maus, Dr. Flies, Dr. Struyf & Wendy

Algemene info omtrent Covid-19 kan u steeds vinden via www.info-coronavirus.be
Bij ‘gewone’ vragen omtrent het coronavirus, kan u ook steeds terecht op het algemeen info-nummer 0800/14.689

Afspraken online

OPGELET! Bij koorts en/of luchtwegklachten dient U in de namiddag een afspraak te nemen.

Voor afspraken online kan u deze link gebruiken.
Hiervoor dient u zich eenmalig te laten registreren in het agenda-systeem.
Dit kan enkel in de praktijk, vraag hiernaar bij het secretariaat of bij de dokter.

Aanpassing vrije raadpleging

Geen vrije raadpleging meer omwille van de CoViD-19 pandemie.
Wij werken enkel nog op afspraak.

Afscheid Dokter Koen Maus

Beste patiënten

Sinds 1979 ben ik actief als huisarts in onze stad.

Begonnen als soloarts in de Teichmannstraat, via de tussenstappen Isabella Brantstraat en Gounodstraat momenteel samenwerkend met 3 collega’s in de praktijk Harmonie, Mechelsesteenweg 169 ,

Tijdens deze 41 jaren heb ik vanuit de eerste lijn een enorme evolutie mogen meemaken, niet alleen op geneeskundig, maar ook op maatschappelijk- en samenlevingsvlak.

Ik vind dit nog altijd boeiend en inspirerend. Dagelijks nog nieuwe ervaringen.

Werken als huisarts in een stad als Antwerpen is niet altijd eenvoudig, maar steeds uitdagend: vanuit onze stad de wereld beter leren begrijpen.

Zonder de onvoorwaardelijke steun van echtgenote en dochters was dit niet mogelijk geweest , ik ben ze hiervoor ook dankbaar, ze hebben me dikwijls moeten missen. Ik heb nog wat goed te maken.

Met wat pijn in het hart ga ik vanaf 2020 nieuwe horizonten verkennen: hobby’s en interesses die altijd op de achtergrond zijn gebleven krijgen een nieuw plaatsje. Mijn nieuwe agenda zal goed gevuld zijn.

Tot slot: een huisarts is niets zonder zijn patiënten: door al die jaren heen zijn zij het die met hun respons er voor gezorgd hebben dat ik mijn job niet rangschik onder het vakje ‘zware beroepen’. Jullie hebben me altijd veel energie gegeven.

Ik ben er zeker van nog vele van jullie in andere , niet medische omstandigheden terug te zien, Antwerpen is echt niet zo groot als we denken.

Dank voor jullie vertrouwen, ik ben er van overtuigd dat bij Sten, Katelijne , Simon en Wendy jullie medische toekomst in goede handen is.

Visie

Een huisarts behandelt patiënten van alle leeftijden, van zuigeling tot oudere. Een huisarts is als het ware een echte ‘familie-arts’. Hierdoor kan de huisarts zijn patiënten op een brede manier bekijken: zowel medische, maar ook andere factoren worden in rekening gebracht (familiale situatie, werksituatie, persoonlijke beleving). Op deze manier trachten we u een persoonlijke en wetenschappelijke onderbouwde zorg te bieden.

In de moderne geneeskunde is multidisciplinaire zorg geen hol begrip meer. Samen met andere gezondheidswerkers (verpleging, kinesisten, diëtisten, specialisten,…) wordt er getracht door via een nauwe samenwerking tot de best mogelijke zorg te komen. Als huisartsen hebben we hierin een coördinerende rol.

Raadpleging

Kom op raadpleging als het enigszins kan. Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten.Het werken in de consultatieruimte zelf heeft zowel voor de huisarts als voor U het meeste voordeel : het dossier is bij de hand en het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden: op een onderzoekstafel, bij ideale belichting en met alle noodzakelijke apparatuur bij de hand.

Afspraken & Telefonische bereikbaarheid

Op afspraak dient u minder lang te wachten. Vermeld bij het maken van een afspraak de reden van uw contact als men hiernaar vraagt, dit gebeurt om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten.

Gebruik deze link voor afspraken online.
Hiervoor dient u zich eenmalig te laten registreren adhv uw ID-kaart.
Vraag hiernaar bij het secretariaat of bij de dokter zelf.

Huisregels

Voor de raadplegingen op afspraak & huisbezoeken, graag enkele verduidelijkingen:

  1. Afspraken en huisbezoeken kan u alle weekdagen aanvragen, bij voorkeur voor 11 uur en op telefoonnummer  03/216 32 17. Dringende huisbezoeken zullen afhankelijk van de beschikbaarheid binnen het consultatieschema door de verschillende artsen worden gedaan.
  2. Indien er geen arts op de praktijk aanwezig is, zal een boodschap op het antwoordapparaat U verwijzen naar volgend mobiel nummer: 0479 68 05 73. Gebruik dit enkel bij urgenties of voor afspraken dezelfde dag. Het heeft geen zin het mobiele nummer te bellen voor uitslagen, afspraken op latere data,…
  3. Komt U met meer dan één persoon, vraag dan ook meerdere afspraken.
  4. Voorziet U een langer gesprek voor een ernstige problematiek, een speciale ingreep of een gynaecologisch onderzoek, vermeld dit dan bij aanvraag, zodat we met de tijdsduur rekening kunnen houden.
  5. Spoedgevallen kunnen altijd tussendoor opgevangen worden, bij voorkeur na telefonische melding.
  6. Na 19u op weekdagen en tijdens het weekend kan U voor dringende geneeskundige zorgen terecht bij de huisarts van wacht via volgend nummer: 0900/10 512.
   Tijdens het weekend vanaf vrijdagavond 19u tot maandagochtend 8u kan U voor dringende medische zorgen terecht bij de huisartsenwachtpost Brabo, Lange Leemstraat 187, 2018 Antwerpen of via tel 0900/10 512.

Nog een tip met betrekking tot patiëntenbezoek aan huis

Negen op tien keer is het mogelijk én verantwoord dat de patiënt toch naar de arts toe gaat ! In sommige andere landen gebeuren huisbezoeken slechts uitzonderlijk ! In de toekomst zullen er steeds minder huisartsen zijn, waardoor minder tijd vrij is voor verplaatsing naar de patiënt toe…Visie van de praktijk