Welkom

Afspraken online

Voor afspraken online kan u deze link gebruiken.
Hiervoor dient u zich eenmalig te laten registreren in het agenda-systeem.
Dit kan enkel in de praktijk, vraag hiernaar bij het secretariaat of bij de dokter.

Een nieuwe collega

Dr Simon Flies, een geëngageerde jonge collega, heeft ons team vervoegd. Hierdoor zijn de consultatie momenten licht aangepast, dit kan U allemaal terugvinden onder de hoofding: raadpleging.

Visie

Een huisarts behandelt patiënten van alle leeftijden, van zuigeling tot oudere. Een huisarts is als het ware een echte ‘familie-arts’. Hierdoor kan de huisarts zijn patiënten op een brede manier bekijken: zowel medische, maar ook andere factoren worden in rekening gebracht (familiale situatie, werksituatie, persoonlijke beleving). Op deze manier trachten we u een persoonlijke en wetenschappelijke onderbouwde zorg te bieden.

In de moderne geneeskunde is multidisciplinaire zorg geen hol begrip meer. Samen met andere gezondheidswerkers (verpleging, kinesisten, diëtisten, specialisten,…) wordt er getracht door via een nauwe samenwerking tot de best mogelijke zorg te komen. Als huisartsen hebben we hierin een coördinerende rol.

Raadpleging

Kom op raadpleging als het enigszins kan. Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten.Het werken in de consultatieruimte zelf heeft zowel voor de huisarts als voor U het meeste voordeel : het dossier is bij de hand en het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden: op een onderzoekstafel, bij ideale belichting en met alle noodzakelijke apparatuur bij de hand.

Afspraken & Telefonische bereikbaarheid

Op afspraak dient u minder lang te wachten. Vermeld bij het maken van een afspraak de reden van uw contact als men hiernaar vraagt, dit gebeurt om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten.

Gebruik deze link voor afspraken online.
Hiervoor dient u zich eenmalig te laten registreren adhv uw ID-kaart.
Vraag hiernaar bij het secretariaat of bij de dokter zelf.

Huisregels

Voor de raadplegingen op afspraak & huisbezoeken, graag enkele verduidelijkingen:

  1. Afspraken en huisbezoeken kan u alle weekdagen aanvragen, bij voorkeur voor 11 uur en op telefoonnummer  03/216 32 17. Dringende huisbezoeken zullen afhankelijk van de beschikbaarheid binnen het consultatieschema door de verschillende artsen worden gedaan.
  2. Indien er geen arts op de praktijk aanwezig is, zal een boodschap op het antwoordapparaat U verwijzen naar volgend mobiel nummer: 0477/79 62 44. Gebruik dit enkel bij urgenties of voor afspraken dezelfde dag. Het heeft geen zin het mobiele nummer te bellen voor uitslagen, afspraken op latere data,…
  3. Komt U met meer dan één persoon, vraag dan ook meerdere afspraken.
  4. Voorziet U een langer gesprek voor een ernstige problematiek, een speciale ingreep of een gynaecologisch onderzoek, vermeld dit dan bij aanvraag, zodat we met de tijdsduur rekening kunnen houden.
  5. Spoedgevallen kunnen altijd tussendoor opgevangen worden, bij voorkeur na telefonische melding.
  6. Na 19u op weekdagen en tijdens het weekend kan U voor dringende geneeskundige zorgen terecht bij de huisarts van wacht via volgend nummer: 0900/10 512.
   Tijdens het weekend vanaf vrijdagavond 19u tot maandagochtend 8u kan U voor dringende medische zorgen terecht bij de huisartsenwachtpost Brabo, Lange Leemstraat 187, 2018 Antwerpen of via tel 0900/10 512.

Nog een tip met betrekking tot patiëntenbezoek aan huis

Negen op tien keer is het mogelijk én verantwoord dat de patiënt toch naar de arts toe gaat ! In sommige andere landen gebeuren huisbezoeken slechts uitzonderlijk ! In de toekomst zullen er steeds minder huisartsen zijn, waardoor minder tijd vrij is voor verplaatsing naar de patiënt toe…Visie van de praktijk