Advies

Telefonisch advies/resultaten opvragen

 

Telefoon is, als communicatiemiddel met de praktijk, onmisbaar om informatie in te winnen, om afspraken te maken, om huisbezoeken aan te vragen.

U hebt tijdens de raadpleging, waarschijnlijk reeds ondervonden dat telefoon ook zeer storend kan zijn. Daarom, in ieders belang:

  • Maak afspraken bij voorkeur via internet, zie Praktijkinfo > Raadpleging of klik hier. Breng steeds uw eID-kaart mee op raadpleging.
  • Voor inlichtingen, resultaten van kleine bloedonderzoeken (suiker, bloedstolling) belt U best tussen  12u en 12u30.
  • Voor bespreken van uitgebreide bloedonderzoeken, radiografie, specialistenonderzoek enz. maakt u een afspraak, u begrijpt dat het onmogelijk is u duidelijk en volledig in te lichten via telefoon.
  • Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dient u ook hiervoor op raadpleging te komen.
  • Gebruik het e-mailadres ( info@drcharlier.be ) enkel voor niet dringende boodschappen en vragen, niet voor het aanvragen van afspraken of huisbezoeken.  Medische gegevens overzenden via e-mail is onveilig en is niet toegelaten door de Europese GDPR  (of AGV).

Tenslotte:

Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem/haar daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Uw arts schrijft steeds medicatie voor, voor een tijdspanne tot de volgende consultatie, waarop hij controle nodig acht. Tussentijds afhalen van voorschriften zou dus niet nodig mogen zijn !