Ziekenwagen

Voor levensbedreigende situaties belt u de ziekenwagen op het nummer 112.

Huisarts van wacht

De huisartsenpraktijk is telefonisch bereikbaar op weekdagen tussen 8 uur 's ochtends en 18 uur 's avonds. Buiten deze uren, d.w.z. 's nachts, in het weekend, op feest- en brugdagen, kan u voor uw dringende medische vragen, terecht bij de huisartsenwachtpost. Hiervoor belt u naar het nummer 1733.

De huisartsenwachtpost is doorlopend te bereiken op weekdagen van 18u tot 8u ‘s morgens de volgende dag en vanaf vrijdagavond 18u tot maandag 8u.

  • Adres: Hendrik Consciencestraat 33, 3000 Leuven. www.w8post.be
  • U kan parkeren in Q-parking Heilig Hart, Naamsestraat 102, Leuven.

De wachtpost is goed uitgerust om huisbezoeken te verzorgen. De artsen reserveren dit echter voor patiënten die zwaar zorgbehoevend zijn, of zich wegens hun ziekte, hoge leeftijd of handicap moeilijk kunnen verplaatsen.