Links

Om afspraken online te maken : http://boumendil.digitalewachtkamer.be/

Preventiedossier : https://www.gezondheidskompas.be/index

Uw medisch dossier :  mijngezondheid.belgie   of  COZO

Lokale huisartsenkring:  www.hzw.be

Vlaamse Huisartsenvereniging www.domusmedica.be

Apotheek van wacht:  www.apotheek.be

Andere zorgverleners : www.thuiszorgzakboekje.be

Chronische zorg (diabetes, nierinsufficientie, hartfalen, …)  http://lmn-zwv.be/

Levenseinde:  www.leif.be

Patienteninfo :    Gezondheidenwetenschap    of      Thuisarts.nl