Welkom

 

Visie

Een huisarts behandelt patiënten van alle leeftijden, van zuigeling tot oudere. Een huisarts is als het ware een echte ‘familie-arts’. Hierdoor kan de huisarts zijn patiënten op een brede manier bekijken: zowel medische, maar ook andere factoren worden in rekening gebracht (familiale situatie, werksituatie, persoonlijke beleving). Op deze manier trachten we u een persoonlijke en wetenschappelijke onderbouwde zorg te bieden.

In de moderne geneeskunde is multidisciplinaire zorg geen hol begrip meer. Samen met andere gezondheidswerkers (verpleging, kinesisten, diëtisten, specialisten,…) wordt er getracht door via een nauwe samenwerking tot de best mogelijke zorg te komen. Als huisartsen hebben we hierin een coördinerende rol.

Tot onze spijt hebben hebben wij voorlopig een patiëntenstop moeten invoeren, dit om de  kwaliteit van de zorg te kunnen blijven garanderen.

 

Raadpleging

Kom op raadpleging als het enigszins kan. Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten. Het werken in de consultatieruimte zelf heeft zowel voor de huisarts als voor U het meeste voordeel : het dossier is bij de hand en het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden: op een onderzoekstafel, bij ideale belichting en met alle noodzakelijke apparatuur bij de hand.

Huisbezoeken

Indien een huisbezoek noodzakelijk is, vraag deze dan aan voor 10 uur. Het secretariaat zal dan in samenspraak met de dokter bepalen of en wanneer een huisbezoek mogelijk is.

Vermeld bij aanvraag van een huisbezoek steeds duidelijk:

  • Naam en voornaam
  • Adres, verdieping indien van toepassing
  • Telefoonnummer
  • Bondige omschrijving van de reden van uw oproep

Huisbezoeken worden voorbehouden voor mensen met echte verplaatsingsmoeilijkheden zoals hoogbejaarden, bedlegerige patiënten en personen met een fysieke beperking.

Negen op tien keer is het mogelijk én verantwoord dat de patiënt toch naar de arts toe gaat.

In sommige andere landen gebeuren huisbezoeken slechts uitzonderlijk !

In de toekomst zullen er steeds minder huisartsen zijn, waardoor minder tijd vrij is voor verplaatsing naar de patiënt toe.

 

Afspraken

Op afspraak dient u minder lang te wachten. Vermeld bij het maken van een afspraak de reden van uw contact. Als de secretaresse hiernaar vraagt, dan gebeurt dit in naam van de artsen om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De secretariaat-medewerker is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

 

Huisregels

Voor de raadplegingen op afspraak, graag enkele verduidelijkingen:

  1. Afspraken kan u alle weekdagen maken, bij voorkeur voor 14h.
  2. Komt U met meer dan één persoon, vraag dan ook meerdere afspraken.
  3. Spoedgevallen kunnen tussendoor opgevangen worden, bij voorkeur na telefonische melding. Laat het secretariaat wel steeds duidelijk weten dat het om een spoedgeval gaat.

 

Telefonisch consult met de dokter

Een telefonisch consult stoort de raadpleging, Mogen wij U daarom vragen dit contact tot een minimum te beperken en kort te houden. Dit is noodzakelijk om de kwaliteit van de raadplegingen te waarborgen.

Een telefonisch consult kan op maandag, woensdag en vrijdag tussen 16h en 18h.