Raadpleging  op afspraak, online of na telefonisch contact op het nummer 054/32 38 16.

 

Raadpleging

Informatie over de  raadpleging vindt u onder  Maak een afspraak .

Kom op raadpleging als het enigszins kan. Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten. Het werken in de consultatieruimte zelf heeft zowel voor de huisarts als voor U het meeste voordeel: het dossier is bij de hand en het onderzoek gebeurt in goede  omstandigheden: op een onderzoekstafel, bij ideale belichting, met alle noodzakelijke apparatuur bij de hand en onder strikt hygiënische voorwaarden.

 

Huisbezoek

Graag aanvraag van een huisbezoek vóór 10 u.

 

Voorschriften en attesten

Voorschriften worden niet  afgeleverd op telefonische vraag. Zij worden tijdens een consultatie in voldoende aantal meegegeven tot de volgende controle.

Attesten  worden enkel meegegeven tijdens een persoonlijk contact.

 

Wachtdienst

Bij afwezigheid van de huisarts ‘s avonds, in het weekend of tijdens feestdagen, kan U zich wenden tot de HUISARTSENWACHTPOST op het telefoonnummer 1733.