Afspraak maken

Beste patiënten,

Met dit bericht laat ik jullie weten dat ik vanaf heden mijn huisartsenpraktijk stopzet omdat ik op 1 oktober als bedrijfsarts aan de slag ga.

Het is een kans die zich plots voordeed en waarbij er een snelle beslissing diende genomen te worden.

Na grondige overwegingen heb ik besloten om na 30 jaar huisarts voor deze nieuwe uitdaging te kiezen.

Omdat deze nieuwe wending in mijn loopbaan zowel voor jullie als voor mij vrij plots en onverwachts komt, zal ik de komende maanden jullie zo goed mogelijk begeleiden in de overstap naar een nieuwe arts.

  • Reeds gemaakte afspraken voor consultaties zullen nog doorgaan, maar mogelijks op een ander tijdstip. Daarvoor neem ik contact op met de desbetreffende patiënten.
  • Patiënten met chronische medicatie zullen voldoende voorschriften krijgen tot eind dit jaar.
  • Lopende dossiers bij mutualiteiten, verzekeringen, arbeidsongevallen zullen nog verder worden opgevolgd tot ze kunnen afgesloten worden of totdat een nieuwe arts gevonden is.

Vragen over medicatie, verzekeringsdocumenten, overdracht van dossiers, en dergelijke  kunnen steeds gesteld worden via e-mail : dokterdirkgyselinck@icloud.com

Voorts wil ik jullie danken voor het vertrouwen dat jullie mij gegeven hebben de afgelopen jaren.

Met vriendelijke groeten,

Dr. Dirk Gyselinck

 

Bij afwezigheid van uw huisarts :

‘s avonds vanaf 19 uur tot ‘s anderendaags 8 u kunt u terecht

bij de Dr met wachtdienst :  1733