Privacyverklaring

Dr. De Deken Lutgart hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. Dr De Deken houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van de persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op de patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.