Raadplegingen

       Alle raadplegingen zijn steeds na afspraak.

U kan op verschillende manieren een afspraak maken:

1.via www.afspraken.be
eerst registreren, dan inloggen en een afspraak maken

2.via de secretaresse van 8-12u op 011/ 55 37 25  

  * Per afspraak worden 15 minuten voorzien.
Gelieve per persoon een aparte afspraak te maken en rekening te houden met de
voorziene tijd. Heeft u verschillende problemen die meer tijd vragen, gelieve dan een
andere afspraak hiervoor te maken.

* Bereid uw consultatie voor:
Kijk vooraf welke chronische medicatie u nodig heeft.
Maak eventueel een briefje zodat u niets vergeet.

* Kom tijdig op uw afspraak.

* Bent u verhinderd, verwittig ons op tijd, zodat iemand anders uw plaats kan innemen.
( Minstens 3 uur op voorhand afspraak afbellen of zelf annuleren.)
Voor afspraken die niet nagekomen worden, zal een administratieve kost aangerekend
worden die niet terugbetaald wordt door het ziekenfonds!