GRIEPVACCINATIE

Griepvaccin

VOOR WIE IS EEN GRIEPVACCINATIE BELANGRIJK?

• Vrouwen die zwanger zijn tijdens het griepseizoen.

• Iedereen ouder dan 65 jaar.

• Iedereen vanaf de leeftijd van 6 maanden met diabetes of een andere chronische ziekte van bijvoorbeeld hart, longen (ernstig astma of COPD), lever, nieren of spieren. of mensen die een verminderde weerstand hebben door een andere ziekte of een behandeling.

• Alle personen die opgenomen zijn in een woonzorgcentrum, een psychiatrische instelling of een instelling voor personen met een beperking.

• Alle mensen die samenwonen met de bovengenoemde risicopersonen of die zorgen voor kinderen jonger dan 6 maanden.

• Alle personen werkzaam in de gezondheidssector.