Over de praktijk

Aanbod

Via onze praktijk bieden wij zorg aan een brede waaier van mensen, van zuigeling tot bejaarde, van elk geslacht en elk ras. Hiervoor baseren we ons op de waarden van wederzijds respect en wederzijds vertrouwen. Van onze kant, verbinden we er ons toe de eigenheid van elk van onze patiënten te aanvaarden en samen te werken met elk individu om vanuit diens leefwereld, diens lichamelijke en geestelijke gezondheid te beschermen en te versterken.

Ons team

Onze praktijk bestaat uit twee voltijdse huisartsen: Dr. Jouwena Alexander en Dr. Leten Lukas. Verder genieten wij een goede samenwerking met de andere gezondheidswerkers in de nabije en verdere omgeving (verpleging, kinesisten, diëtisten, specialisten, OCMW, …). Zo wordt er getracht via een nauwe samenwerking tot de best mogelijke zorg te komen. Als huisarts trachten we een gids te zijn en de weg te wijzen in het steeds complexer wordende zorglandschap.

Raadplegingen en afspraken

Raadplegingen kunnen elke weekdag. Wij bieden zowel vrije raadpleging aan als afspraken. Voor meer informatie, zie het overzicht op het tabblad Raadpleging.

Indien u niet tot de praktijk kan komen, is het ook mogelijk een huisbezoek aan te vragen. Voor zowel afspraken als huisbezoeken volstaat het van even te bellen. Wij bekijken dan samen met u, wanneer dit mogelijk is.