Nuttige Telefoonnummers

Vaak heeft u niet altijd meteen een huisarts nodig. Hieronder vindt u een lijst van nuttige telefoonnummers die van pas kunnen komen bij andere situaties of in geval van nood:

Anonieme Alcoholisten 03 / 239.14.15
Antigifcentrum 070 / 245.245
Brandwondencentrum 02 / 268.62.00
ChildFocus 11.6000
Druglijn 078 / 15.10.20
Europees noodnummer 112
Kankerfoon 0800 / 15.800
Politie 101
Rode Kruis 105
Zelfmoordpreventie 0800 / 32.123
Wachtdienst Dokter van wacht 1733