HAIO /Stagairs

HAIO / STAGIAIR:

NIEUWS vanaf 1/8/2014 is er ook een huisarts in opleiding aanwezig in de praktijk .
Zij/hij is reeds arts en vervolledigt haar/zijn /studies om huisarts te worden (zie info wachtzaal).

Vanaf 1/04/2021 is Dr. Jacobs Vincent HAIO in onze praktijk. Wij heten hem van harte welkom! Hij zal ons team komen versterken tot 30/09/2022. Ook bij Dr. Jacobs kan u een afspraak maken.

Soms volgt een student geneeskunde de raadpleging. Een bericht in de wachtzaal kondigt dit aan. Als u geen stagiair wenst bij uw consultatie, zeg het dan aan uw dokter. Zij zal u dan ontvangen zonder de stagiair erbij.