Informatie

TELEFOONDRUK

Een teveel aan telefoons tijdens de raadpleging is storend voor zowel de arts als de patiƫnt

Gelieve de telefonische gesprekken kort te houden

Er wordt geen medisch advies langs telefoon of e-mail verstrekt

ATTESTEN

Het invullen van attesten en formulieren gebeurt steeds op de raadpleging

Attesten die niet stroken met de waarheid worden niet gemaakt

VOORSCHRIFTEN

Vraag voldoende voorschriften tijdens de raadpleging om tussentijds afhalen te vermijden