Ziektepreventie en gezondheidspromotie

Ziektepreventie en gezondheidspromotie zijn twee polen van een continuüm.

 

Onder ziektepreventie verstaan we de interventies om ziektes te voorkomen.

Ziektepreventie heeft onder andere tot doel een aantal systematisch georganiseerde preventieve acties uit te werken, zoals de griepvaccinatiecampagne en het GMD+.

Om de 3 maanden verschijnt ons berichtenblad De Waterk®ant: dit kan vrij meegenomen worden en biedt centrum- en wijkgebonden nieuws aan (bijvoorbeeld geplande wijkactiviteiten) en reikt allerhande tips omtrent psychisch en fysisch welzijn aan.

Door middel van een informatiebord in de wachtzaal willen we ook enkele preventie en gezondheidsthema’s in de kijker te zetten.

 

Gezondheidspromotie is een proces waardoor mensen in staat gesteld worden om meer controle te verwerven over de factoren die gezondheid beïnvloeden, om zo hun eigen gezondheid te verbeteren.

Het Wijkactieteam (WGC in samenwerking met wijkpartners) organiseerde al:

Beweeglessen

Fietslessen

Soeplounges (met de hulp van verscheidene wijkbewoners)

Buurtfeest (met de hulp van verscheidene wijkbewoners)

Moestuin