Veel gestelde vragen

1. Wanneer zijn wij van start gegaan?

Op 1 april 2010.

 

2. Wie kan zich inschrijven?

Iedereen die in de wijken Watersportbaan-Ekkergem en enkele delen van aanpalende wijken (Stationsbuurt-Noord, Stationsbuurt-Zuid,Brugse Poort-Rooigem, …) woont, kan zich inschrijven. Via de website www.gentsewijkgezondheidscentra.be kunt u per straat opzoeken of deze tot het werkingsgebied behoort. U hoeft niet gedomicilieerd te zijn in Gent, u dient er wel in de week te verblijven (dus kotstudenten kunnen zich inschrijven).

Indien u verhuist of voor langere tijd zal verblijven op een ander adres, in een instelling, gevangenis of ziekenhuis, dient u contact op te nemen met het centrum. We bekijken dan samen met u of een uitschrijving noodzakelijk is.

Het centrum streeft naar een gezonde sociale mix in de patiëntengroep, dus iedereen is welkom!

 

3. Als ik in het WGC Watersportbaan wil consulteren, is het dan noodzakelijk dat ik mij inschrijf?

Ja. Zorg dus dat u ingeschreven bent, ook al bent u nog niet ziek.

 

4. Ik kom voor het eerst, moet ik dan al definitief inschrijven?

Neen. U kunt steeds een kennismakingsconsultatie krijgen bij een arts. U betaalt deze consultatie per prestatie. Vanaf die dag heeft u drie maanden tijd om een beslissing te nemen u al dan niet in te schrijven.

 

5. Hoe worden kinderen van gescheiden ouders ingeschreven?

Dit is afhankelijk van de specifieke situatie: verblijft het kind tijdens de week grotendeels in ons werkgebied of is dit wisselend bij co-ouderschap? Zijn beide ouders akkoord met de inschrijving? Is de ouder die eventueel buiten gebied woont, bereid om telkens naar ons centrum komen als het kind zorgen nodig heeft? We bekijken de inschrijving individueel en nemen dan een beslissing die het beste is voor zowel het centrum als het kind en de ouders. Neem contact op met ons centrum voor meer informatie.

 

6. Kan ik in twee wijkgezondheidscentra ingeschreven zijn?

Neen. Wanneer men wil veranderen van centrum, kan men een overstap van het ene naar het andere WGC vragen. Hiervoor dient men zich eerst uit te schrijven in het oude centrum. Er wordt dan contact opgenomen met het nieuwe centrum om een afspraak voor inschrijving daar te maken. De afspraken worden zo gepland dat de patiënt altijd bij een zorgverstrekker terecht kan.

Men blijft op consultatie gaan in het oude centrum tot de dag van inschrijving in het nieuwe centrum. Vanaf die dag kan men naar het nieuwe centrum op consultatie.

 

7. Doet elke mutualiteit mee aan dit systeem?

Ja. Alle mutualiteiten kennen dit systeem en zijn verplicht hieraan deel te nemen.

 

8. Wat gebeurt er met mijn medisch dossier als ik mij inschrijf in het WGC?

Indien u dat wenst kan u bij de inschrijving een papier ondertekenen waarmee u toelating geeft om uw medisch dossier op te vragen bij uw vroegere huisarts. Als u zich uitschrijft kunt u de opdracht geven om uw dossier door te sturen naar uw nieuwe huisarts.

 

9. Moet ik meer betalen aan de mutualiteit?

Neen. Er verandert niets aan uw mutualiteitsbijdrage.

 

10. Wat met huisbezoeken?

Ook voor een huisbezoek van één van onze huisartsen of verpleegkundige betaalt u niets.

 

11. Wat na het ontslag uit het ziekenhuis als er nog nazorg nodig is van een verpleegster?

In het ziekenhuis zegt u dat u in het WGC Watersportbaan ingeschreven bent en de verpleegkundige van dit centrum nodig hebt. Vraag hen om het WGC te contacteren om de nodige afspraken te maken. Van het ziekenhuis krijgt u papieren voor de verpleegkundige. Met deze papieren komt u naar het centrum en krijgt u dan de nodige zorgen. Als u niet kan komen, kunnen wij ook aan huis komen.

 

12. Kan ik nog steeds naar elke hulpverlener van het WGC gaan?

Ja. U ondertekent een overeenkomst met het WGC Waterportbaan en u kunt dus blijven kiezen bij wie u gaat binnen het wijkgezondheidscentrum.

 

13. Kan ik mij uitschrijven?

Ja. Wanneer u verhuist of niet tevreden bent, maakt u via het onthaal een afspraak voor uitschrijving. U dient dan een uitschrijvingsformulier te ondertekenen. Wij sturen dit formulier op naar uw mutualiteit. De uitschrijving gaat in op de eerste dag van de tweede maand nadat u het formulier hebt ondertekend. Dus als u bijvoorbeeld het uitschrijvingsformulier ondertekent op 7 mei, dan bent u definitief uitgeschreven vanaf 1 juli. Tot die datum kunt u nog steeds terecht in het WGC. Vanaf die datum gaat u naar uw nieuwe huisarts.

 

14. Ik ben gezond. Waarom zou ik die overeenkomst tekenen?

We doen een beroep op uw solidariteit. We kunnen slechts overstappen op dit systeem als we voldoende inschrijvingen hebben.

Hopelijk moet u zo weinig mogelijk op ons een beroep doen. Maar wie vandaag gezond is, heeft morgen misschien wel een huisarts nodig. Dan wenst u toch gebruik te maken van ons nieuw systeem.

 

15. Wat als een familielid of kennis op bezoek ziek wordt?

In dat geval kan u natuurlijk een beroep doen op ons. Uw familielid of kennis betaalt dan gewoon en krijgt een prestatiebriefje. De mutualiteit betaalt terug volgens het terugbetalingstarief. Deze regeling kunnen we slechts uitzonderlijk toepassen. Het is om iemand uit de nood te helpen.

 

16. Wachtdienst?

Bij dringende gevallen ‘s nachts (19u-8u), in het weekend en op feestdagen (24u/24u) doet u een beroep op onze wachtdienst. U belt rechtstreeks naar het nummer 1733.

Wordt u tijdens een wachtdienst geholpen door één van onze huisartsen dan betaalt u niets.

Komt er een andere huisarts tijdens een wachtdienst dan betaalt u hem of haar. U krijgt dan een prestatiebriefje en dat brengt u mee naar het wijkgezondheidscentrum. Indien het om een dringend geval ging en u bent in orde met het ziekenfonds, betaalt ons centrum dezelfde som terug die u vroeger van de mutualiteit kreeg. U hoeft het briefje dus niet naar het ziekenfonds te brengen.

Let op! U moet wel de huisarts raadplegen die officieel van wacht is. Wij ontvangen steeds een verslag en kunnen dit dus nakijken.

 

17. Naar een specialist, tandarts, kinesist, … ?

Voor specialisten, tandartsen, kinesisten, … verandert er niets. U betaalt en ontvangt een prestatiebriefje. De mutualiteit betaalt u terug zoals gewoonlijk. Remgelden en supplementen blijven voor uw rekening.

 

18. Bij ziekte op vakantie in België?

Wordt u ziek op vakantie in België, neem dan zo snel mogelijk telefonisch contact op met het WGC Watersportbaan. U gaat dan naar een huisarts of verpleegkundige waar u verblijft. U betaalt hem of haar en krijgt een prestatiebriefje in ruil. Dat briefje brengt u mee naar het WGC. Ons centrum betaalt u dan op uw bankrekening dezelfde som die u vroeger van de mutualiteit kreeg.

 

19. Bij ziekte in het buitenland?

Als u meer dan een maand in het buitenland verblijft, bent u verplicht het WGC te verwittigen. U doet er goed aan vooraf uw mutualiteit te contacteren om uw ziekterverzekering in het buitenland in orde te brengen. Over terugbetaling van raadplegingen bij een huisarts in het buitenland, kunt u informatie vragen aan de mutualiteit.

Als u vooraf geplande verpleegkundige zorgen nodig heeft tijdens uw verblijf in het buitenland, bv. voor het toedienen van medicatie of wondzorg dient u dit steeds te melden aan uw arts. De kosten voor deze zorgen kunnen u aangerekend worden!