Het forfait systeem

Het systeem heeft die naam omdat ons centrum maandelijks een vast bedrag ontvangt van de mutualiteiten voor elke patiënt die zich bij ons inschrijft. Als patiënt betaalt u niets meer voor de consultatie of het huisbezoek door één van onze huisartsen of verpleegkundigen. U krijgt geen prestatiebriefje meer en moet dus niet meer naar de mutualiteit om uw geld terugbetaald te krijgen.

 

De inschrijving                                                                                     

 

Wat wordt er van u verwacht?

Om van dit nieuwe systeem te kunnen genieten, dient u zich in te schrijven. U sluit een kosteloze overeenkomst af met het WGC Watersportbaan. Daarin verklaart u steeds op ons een beroep te doen als u een huisarts of verpleegkundige nodig hebt. U kunt zich online inschrijven of na afspraak in het centrum.

Wanneer u een huisarts of verpleegkundige raadpleegt buiten het centrum, dan dient u het ereloon volledig zelf te betalen, zonder tussenkomst van de mutualiteiten. Dit geldt echter niet tijdens de wachtdiensten.

U dient in orde te zijn met uw mutualiteit en uw bijdrage te betalen. Van zodra uw mutualiteitsgegevens wijzigen (verandering nummer, adres, andere mutualiteit, …), dient u ons hiervan zo snel mogelijk te verwittigen!

Ook als u zich niet aangesloten bent bij een mutualiteit (bv. omdat u onder Fedasil valt of over een medische kaart beschikt) kunt u zich bij ons inschrijven. Neem contact op met het onthaal voor meer informatie.

Schrijf u nu reeds in ook al denkt u de komende weken geen medische zorgen nodig te hebben. Zo kan u reeds genieten van het forfait systeem zodra u een arts of verpleegkundige nodig hebt.

Uw partner heeft vrije keuze, u bent dus niet verplicht samen in dit systeem te stappen. Uzelf en uw partner tekenen elk een aparte overeenkomst. Vanaf 14 jaar tekent u zelf. Voor de jongere kinderen tekenen de ouders.

 

Wat moet ik nu concreet doen ?

Een overeenkomst ondertekenen.

Doe dit online via deze website of maak een afspraak via het onthaal (09/222 26 46). Als u op afspraak naar het centrum komt voor inschrijving zal een medewerker u de nodige uitleg geven en uw eventuele vragen beantwoorden. Als u zich online ingeschreven heeft, zal u mail krijgen wanneer uw inschrijving klaar is. U moet dan wel nog langskomen aan het onthaal om uw inschrijving te bevestigen en te ondertekenen.

De inschrijving is KOSTELOOS, u kan zich steeds terug uitschrijven indien gewenst.

 

Wat is belangrijk?

Verandering van adres of telefoonnummer.

Geef elke verandering van adres of telefoonnummer door aan de onthaalmedewerker. Dit is belangrijk om u te kunnen bereiken.

Niet in orde met het ziekenfonds?

Breng dit zo snel mogelijk in orde want u krijgt geen terugbetaling meer van medische kosten bij zorgverstrekkers, voor medicatie, voor ziekenhuisopnames, … Als u vragen heeft of graag begeleid wordt bij het in orde brengen van uw mutualiteit kunt u contact opnemen met onze maatschappelijk werker.

Wijziging van de mutualiteitsgegevens.

Geef dit zo snel mogelijk door aan het centrum.

Verpleegkundige zorgen na ontslag uit het ziekenhuis.

Indien u na een ziekenhuisopname verpleegkundige zorgen nodig hebt, neemt u zo snel mogelijk contact op met het centrum. Verpleegkundige zorgen door externe diensten (bv. het Wit-Gele Kruis) zullen u niet terugbetaald worden!