Het forfait systeem

Het systeem heeft die naam omdat ons centrum maandelijks een vast bedrag ontvangt van de mutualiteiten voor elke patiënt die zich bij ons inschrijft. Als patiënt betaalt u niets meer voor de consultatie of het huisbezoek door één van onze huisartsen of verpleegkundigen. U krijgt geen prestatiebriefje meer en moet dus niet meer naar de mutualiteit om uw geld terugbetaald te krijgen.

 

De inschrijving                                                                                     

 

Wat wordt er van u verwacht?

Om van dit nieuwe systeem te kunnen genieten, dient u zich in te schrijven. U sluit een kosteloze overeenkomst af met het WGC Watersportbaan. Daarin verklaart u steeds op ons een beroep te doen als u een huisarts of verpleegkundige nodig hebt.

Wanneer u een huisarts of verpleegkundige raadpleegt buiten het centrum, dan dient u het ereloon volledig zelf te betalen, zonder tussenkomst van de mutualiteiten. Dit geldt echter niet tijdens de wachtdiensten.

U dient in orde te zijn met uw mutualiteit en uw bijdrage te betalen. Van zodra uw mutualiteitsgegevens wijzigen (verandering nummer, adres, andere mutualiteit, …), dient u ons hiervan zo snel mogelijk te verwittigen!

Indien u geen ziekenkas heeft maar wel een rode medische kaart van het OCMW verandert er niets: u krijgt medische zorgen zoals voorheen. Breng wel steeds deze (geldige!) kaart mee.

Neem nu reeds contact met ons op, ook al denkt u de komende weken geen medische zorgen nodig te hebben. Zo kan u reeds genieten van het forfait systeem zodra u een arts of verpleegkundige nodig hebt.

Uw partner heeft vrije keuze, u bent dus niet verplicht samen in dit systeem te stappen. Uzelf en uw partner tekenen elk een aparte overeenkomst. Vanaf 14 jaar tekent u zelf. Voor de jongere kinderen tekenen de ouders.

 

Wat moet ik nu concreet doen ?

Controleren of u in orde bent met de mutualiteit. Zorg dat uw bijdragen aan de mutualiteit regelmatig betaald zijn.

Samen met uw identiteitskaart en uw SIS-kaart, twee mutualiteitsklevertjes meenemen voor elke persoon die ingeschreven wordt.

Een overeenkomst ondertekenen.

Enkele vrijwilligers zullen helpen om de nodige formulieren in te vullen en zullen tevens de nodige informatie over ons centrum geven. U neemt best telefonisch contact op met het onthaal om een afspraak voor inschrijving te regelen (09/222 26 46).

De inschrijving is KOSTELOOS, u kan zich steeds terug uitschrijven indien gewenst.

 

Wat is belangrijk?

Verandering van adres of telefoonnummer.

Geef elke verandering van adres of telefoonnummer door aan de onthaalmedewerker. Dit is belangrijk om u te kunnen bereiken.

Niet in orde met het ziekenfonds?

Breng dit zo snel mogelijk in orde want u krijgt geen terugbetaling meer van medische kosten bij zorgverstrekkers, voor medicatie, voor ziekenhuisopnames, …

Wijziging van de mutualiteitsgegevens.

Geef dit zo snel mogelijk door aan het centrum.

Verpleegkundige zorgen na ontslag uit het ziekenhuis.

Indien u na een ziekenhuisopname verpleegkundige zorgen nodig hebt, neemt u zo snel mogelijk contact op met het centrum.