Opleiding en stage studenten

Wijkgezondheidscentrum Watersportbaan vindt het belangrijk om te investeren in stages en andere opleidingen, zowel van zorg- en hulpverleners als van de andere disciplines.

 

Huisartsen / studenten geneeskunde

HAIO’s zijn afgestudeerde basisartsen die zich gedurende twee jaar specialiseren tot huisarts. Ze doen dit onder supervisie van een praktijkopleider. De HAIO’s doen zelfstandig consultaties en huisbezoeken, maar kunnen voor ondersteuning ten allen tijde beroep doen op de vaste artsen.

Daarnaast worden een aantal artsenstagiairs begeleid voor kennismakings-, observatie- en participatiestages.

Verder neemt ons centrum deel aan de “COPC-projectweek” vanuit de Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg van de UGent, dit ten behoeve van studenten geneeskunde en sociale agogiek.

stetoscoop

Onthaal

In het kader van de opleiding medisch secretariaat zit er ook regelmatig een stagiair onthaal aan het onthaal van ons centrum.