Onze geschiedenis

Van groepspraktijk naar wijkgezondheidscentrum

De idee om de bestaande huisartsengroepspraktijk van Rein Bellens, Marc Cosyns en Frida De Volder om te vormen naar een wijkgezondheidscentrum vond zijn eerste kiemen in 2000. Bij de aanloop van de verhuis van deze groepspraktijk (van de stationsbuurt naar de Neermeerskaai) bleek immers dat de plannen uit 1975, om bij de oprichting van de wijk Watersportbaan-Ekkergem een gezondheidscentrum in deze wijk te voorzien, nooit werden gerealiseerd. In 2003 vervoegde Anke Thoen de groepspraktijk. Toen Rein Bellens in 2008 haar werkzaamheden stopzette, zochten de artsen van de groepspraktijk een nieuwe arts die de omschakeling naar een wijkgezondheidscentrum mee vorm zou kunnen geven: Julie Lafontaine associeerde met de drie artsen van de groepspraktijk.

De omschakeling naar het wijkgezondheidscentrum werd in 2009 voorbereid.

Bij het opmaken van de omgevingsanalyse bleek dat er in de wijk Watersportbaan-Ekkergem nood was aan een laagdrempelig eerstelijnsgezondheidsaanbod.

ekkergem

Na een lange aanloop opende Wijkgezondheidscentrum Watersportbaan zijn deuren op 1 april 2010. Het centrum startte met drie artsen (Marc Cosyns, Anke Thoen en Julie Lafontaine), een verpleegkundige (Katja Callebaut), twee onthaalmedewerkers (Nele Coudron en Anne De Bruycker), een administratief medewerker (Karen De Jans) en een aantal vrijwilligers (Greta Craeymeersch, Odette De Kezel, Sabine Delbaere, Jozef Hoeree, Peter Peersman en Trees Verhaeghe).

Het team bestaat 7 jaar later uit 17 betaalde medewerkers (5 artsen, 3 verpleegkundigen, 1 maatschappelijk werker, 1 gezondheidspromotor, 1 administratieve medewerker, 4 onthaalmedewerkers, 1 logistiek medewerkster en 1 coördinator) en een 7-tal onthaalvrijwilligers.