Ons zorgaanbod

 

In een wijkgezondheidscentrum (afgekort als WGC) werken verschillende hulp- en zorgverleners samen onder één dak. In WGC Watersportbaan zijn dit huisartsen, verpleegkundigen, een maatschappelijk werker en gezondheidspromotoren. Zij zetten zich samen in om een kwaliteitsvolle gezondheidszorg aan te bieden. Patiënten kunnen met al hun gezondheidsvragen (in de ruime zin) in het WGC terecht. Dit betekent dat de hulp- en zorgverleners aandacht hebben voor zowel het lichamelijk, het geestelijk als het sociaal welzijn van de patiënt. Naast het voorkomen en behandelen van ziekte hechten zij ook veel belang aan het bevorderen van gezondheid.

Een WGC vindt dat iedereen recht heeft op gezondheidszorg. Daarom zetten we ons in om deze zo toegankelijk mogelijk te maken.

Dit betekent in de eerste plaats dat iedereen welkom is in een WGC. De vaste woonplaats (al dan niet het domicilieadres) is de enige voorwaarde om patiënt te kunnen worden. Een WGC richt zich immers tot een afgebakend werkingsgebied. Voor het WGC Watersportbaan is dit de wijk Watersportbaan-Ekkergem en enkele delen van aanpalende wijken (Brugse Poort-Rooigem, Stationsbuurt Noord, Stationsbuurt Zuid, …). Bijgevolg kan iedereen die in dit gebied woont patiënt worden in WGC Watersportbaan.

Een WGC wil de toegankelijkheid ook verbeteren door de gezondheidszorg voor iedereen betaalbaar te houden. Daarom werken we met een forfaitair betalingssysteem, waardoor een patiënt niet hoeft te betalen voor een consultatie (zie Het forfait systeem).

Bovendien passen de medewerkers van het WGC in de mate van het mogelijke ook hun aanpak aan, zodat patiënten zo weinig mogelijk hinder ondervinden van taal- en andere culturele verschillen. Indien nodig wordt er met tolken samengewerkt.

Een WGC richt zich niet enkel tot zijn eigen patiënten, maar werkt ook actief mee aan het gezondheidsbeleid van de wijk waarin het gevestigd is. Bij het WGC Watersportbaan is dit de wijk Watersportbaan-Ekkergem. Door samen te werken met andere organisaties en hulp- en zorgverleners, kunnen gezondheidsbehoeften in deze wijk opgespoord en aangepakt worden. Zo worden activiteiten (bijvoorbeeld beweeglessen) georganiseerd waarop iedere wijkbewoner welkom is. Tevens kunnen wijkorganisaties bij ons aankloppen met vragen rond gezondheid.

 

Bij de huisarts kan je terecht voor:

Luchtwegklachten: verkoudheden, allergie, astma, COPD, …

Huidaandoeningen: eczeem, allergie, huidinfecties, wratjes (bevriezing), moedervlekjes (heelkundige verwijdering), wondverzorging, ingegroeide teennagel (verwijdering), …

Gewrichtsaandoeningen: artrose, reuma, verstuikingen, peesontstekingen, …

Maagdarmaandoeningen: maagdarmklachten, leveraandoeningen, …

Hart- en vaatziekten: hoge bloeddruk, afname electrocardiogram (elektrische activiteit van het hart), hartfalen, …

Endocrinologie: diabetes, schildklierlijden, …

Kindergeneeskunde: begeleiding van moeder en kind, vaccinaties, infecties, allergie, …

Gynaecologie: borstonderzoek, uitstrijkje, anticonceptie (oa ook plaatsing spiraaltjes, prikpil, …), menopauze, …

Zwangerschap: begeleiding van de zwangerschap, …

Ongevallen: wondhechtingen, wondverzorging, …

Preventie: afname uitstrijkjes, vaccinaties (zuigelingen, adolescenten, volwassenen, reisvaccinaties, griepvaccinatie, …), reisadvies, doorverwijzing screeningsonderzoeken, …

Gezondheidspromotie: voedingsadvies, rookstopbegeleiding, …

Psychosociale begeleiding

 

De volgende taken worden in hoofdzaak door de verpleegkundige verricht:

Vaccinaties, diverse inspuitingen, klaarzetten medicatie, wondzorg, bloedafname, afname electrocardiogram, verwijdering oorproppen, bevriezing wratjes, verwijdering hechtingen en gipsen, …

Voortaan worden onze verpleegkundigen op vrijdagochtend bijgestaan door de prikdienst van labo Nuytinck. Dit betekent dat er op dat moment andere verpleegkundigen in ons centrum bloed komen prikken. Verder verloopt alles op dezelfde manier.