Links

 

Medische vragen en informatie

http://www.domusmedica.be/praktijk/consultatie/patientenfolders.html

http://www.zorg-en-gezondheid.be/Home/

http://www.diabetes.be/

http://www.mijntandarts.be/

Antigifcentrum: https://www.antigifcentrum.be/

 

Preventie / reizen / vaccinaties

https://www.bevolkingsonderzoek.be/ (uitstrijkje, mammografie, darmkanker, …)

http://www.zorg-en-gezondheid.be/basisvaccinatieschema/

http://www.kindengezin.be/

Instituut voor Tropische Geneeskunde: https://www.itg.be/N

 

Sexuele gezondheid / anticonceptie

Voor volwassenen: http://www.seksualiteit.be/

Voor jongeren: http://www.allesoverseks.be/

http://www.weljongniethetero.be/

http://www.abortuscentrum-gent.be/

Sexueel misbruik: http://www.childfocus.be/nl/nu-praat-ik-er-over/child-advice-home

 

Psychische problemen en informatie

http://www.fitinjehoofd.be/

http://www.tele-onthaal.be/

De zelfmoordlijn: http://www.suicidepreventievlaanderen.be/nl/1/welkom.html

http://www.cggeclips.be/?q=node/08

http://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/wegwijs-overzicht

http://www.klinisch-psycholoog.be/

Voor familieleden van mensen met psychiatrische problemen: http://nl.similes.be/

http://www.helpikhebeenpsychose.nl/help-ik-heb-een-psychose

http://www.upsendowns.be/

 

Sociale problemen en informatie

http://www.ocmwgent.be/Home.html

http://www.zelfhulp.be/

 

Verslaving

http://www.tabakstop.be/

http://www.desleutel.be/index.php?content=2&sub=20

http://www.dopinglijn.be/dopinglijn/bestellen/

 

Ziekenhuizen

Jan Palfijn: http://www.janpalfijn.be/

Maria Middelares, Sint Jozef: http://www.azmmsj.be/BENL/site/index.aspx

Sint Lucas: http://www.azstlucas.be/

UZ Gent: http://www.uzgent.be/wps/wcm/connect/nl/webwatersportbaan sneeuw