Maatschappelijk werk

Wat?

 

  • Concrete dienstverlening: informatie en advies verstrekken, enkelvoudige administratieve ondersteuning
  • Sociaal-juridische hulpverlening: indien mogelijk onmiddellijke doorverwijzing, zo niet de vraag of het probleem ontwarren en de patiënt gelaagd doorverwijzen
  • Psychosociale hulpverlening: crisishulp, probleem en hulpvraag verhelderen, doorverwijzen, ondersteunende gesprekken en vangnetfunctie
  • Bemiddeling: bij organisaties of maatschappelijke voorzieningen en bij verstoorde verstandhoudingen tussen personen
  • Deelname aan en/of organisatie van zorgoverleg
  • Signaalfunctie