Afspraken rond afspraken …

 

Het wijkgezondheidscentrum is tijdens de weekdagen telefonisch te bereiken tussen 8u en 19u op het nummer 09/222 26 46.

 

AFSPRAKEN EN DRINGENDE RAADPLEGING

Verwittig ons zeker ten laatste 1 dag op voorhand wanneer u niet op uw afspraak kan komen via het nummer 09/222 26 46. Uw plaats kan dan ingevuld worden door een andere patiënt.

Huisarts

Neem minimum één dag op voorhand (telefonisch) contact op om een afspraak te maken.

Dringende raadpleging: Indien u de dag zelf een arts dient te consulteren, neemt u steeds (telefonisch) contact op voor een richt-uur. Wij voorzien voldoende plaatsen zodat u zeker de dag zelf kan geholpen worden, indien medisch noodzakelijk.

Heb ik een vaste huisarts? Tijdens de acute raadplegingen komt u bij de huisarts terecht die op dat moment van permanentie is. U kan ook een afspraak maken bij de arts die u zelf kiest. Alle artsen in het centrum hebben toegang tot uw medisch dossier.

Bij een controleconsultatie, een herval of de opvolging van een chronische aandoening vragen we u steeds dezelfde arts te consulteren. Dit garandeert een betere opvolging van gemaakte afspraken omtrent uw klachten of ziekte.

Verpleegkundige

Afspraken verpleegkundige: De eerste afspraak gebeurt steeds na doorverwijzing van één van onze huisartsen. U kan dus niet zelf een afspraak maken. Indien u meerdere keren dient terug te komen, kan de verpleegkundige verdere afspraken vast leggen.

Maatschappelijk werk

U kan een afspraak maken, ook zonder doorverwijzing van de huisarts.

 

HUISBEZOEKEN

Het huisbezoek is gereserveerd voor ernstig zieke mensen of mensen die fysiek niet in staat zijn om naar de praktijk te komen.

Probeer steeds een huisbezoek aan te vragen voor 11u. Huisbezoeken aangevraagd na 11u kunnen alleen worden uitgevoerd in zeer dringende gevallen of na overleg met één van de artsen.

De huisarts of verpleegkundige kan u beter onderzoeken en behandelen in de consultatiekamer dan bij u thuis. We vragen daarom steeds dat u probeert om naar de praktijk te komen. Als dat echt niet lukt, komt de huisarts of verpleegkundige graag bij u langs.

Voor acute huisbezoeken kan u niet kiezen welke arts tot bij u komt. De arts die op dat moment van huisbezoek is, komt naar u toe.

Voor immobiele of bedlegerige patiënten komt de verpleegkundige aan huis.

 

ZIEKTEATTESTEN

Wanneer u afwezig bent op uw werk of school door ziekte en hiervoor een attest nodig heeft, vragen we u om dezelfde dag nog een afspraak te maken bij de arts. De artsen mogen geen attesten schrijven voor afwezigheden in het verleden.

 

HERHAALVOORSCHRIFTEN

Het telefonisch aanvragen van herhaalvoorschriften dient zoveel mogelijk vermeden te worden.

De arts zal tijdens het consult voldoende voorschriften meegeven. Voor een aantal chronische aandoeningen is het wenselijk dat u geregeld op controle komt, dan kunnen de herhaalvoorschriften ook vernieuwd worden.

De voorschriften die toch telefonisch werden aangevraagd, dient u zo snel mogelijk op te halen aan de ontvangstbalie tijdens de uren van de consultaties.

Opgelet: Slaap- en kalmeer medicatie (benzodiazepines) worden niet telefonisch voorgeschreven!

 

WACHTDIENST

‘s Nachts van 19u ‘s avonds tot 8u ‘s morgens, in het weekend, vanaf vrijdagavond 19u tot en met maandagochtend 8u en op feestdagen kan u voor dringende zorgen terecht bij de huisartsen van de wachtdienst. De wachtdienst kan u bereiken via het nummer 1733.

Alle artsen van het WGC zijn ingeschreven in de georganiseerde wachtdienst van de Stad Gent en zijn dus een aantal keer per jaar van wacht.

Voor verpleegkundige zorgen wordt er permanentie voorzien. Indien onze eigen verpleegkunidge niet van dienst is, komt de verpleegkundige van het WGC Nieuw Gent, waarmee we nauw samen werken.

 

SPOEDOPNAME

Indien u overweegt naar een urgentiedienst van een ziekenhuis te gaan, neemt u best eerst contact op met een huisarts. In de week belt u naar het centrum tussen 8u en 19u. Tijdens de wacht belt u naar de huisarts van de wachtdienst. Zo wordt er in overleg bepaald of het noodzakelijk is dat u zich rechtstreeks naar de spoedafdeling begeeft.

 

NAAR DE SPECIALIST

Als u een beroep wil doen op een specialist, raden wij u aan om eerst met uw huisarts te overleggen. Indien een verwijzing noodzakelijk is, geeft de arts u dan een verwijsbrief met de noodzakelijke gegevens voor een goede behandeling. De specialist stuurt achteraf een verslag op. Zo blijven de huisartsen in het centrum op de hoogte van uw gezondheidstoestand.

Voor een vervolgconsult bij de specialist is geen overleg noodzakelijk.

 

WACHTZAAL

De wachtzaal is de ruimte waar u wacht tot de zorgverstrekker u kan ontvangen. Uit respect voor elkaar vragen we om de rust in de wachtzaal te bewaken. Voor de kinderen is er een speelhoekje voorzien.

Gelieve uw GSM op stille modus te zetten bij het betreden van het WGC.

 

WEDERZIJDS RESPECT

Alle medewerkers van het WGC Watersportbaan zetten zich maximaal in voor het verwezenlijken van een maximale zorg naar patiënten toe. We trachten tegemoet te komen aan ieders noden en dit vanuit een deskundige, ethische en economisch verantwoorde visie.

We vragen aan onze patiënten en cliënten om met ons samen te werken in een sfeer van wederzijds respect.

Indien er door patiënten en cliënten niet wordt voldaan aan deze elementaire omgangsvorm dan kan dit leiden tot uitschrijving uit het WGC. Dit kan bijvoorbeeld ook gaan over het meermaals niet nakomen van een afspraak.