Vakantie

Meestal is er altijd één van beide artsen aanwezig in de praktijk. In uitzonderlijke gevallen (in geval van bijscholing bv.) kan het zijn dat zowel Dr. Impens als ik afwezig zijn. In dat geval raadpleegt u best voor dringende gevallen de wachtdienst op het nummer 053/80 91 91.

Ik neem mijn vakantie voornamelijk tijdens de schoolvakanties.

De huisarts van wacht informeert ons, nadat hij u heeft gezien, zodat uw medisch dossier aangevuld wordt en volledig blijft.